Udvikling, By og Land

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

Arbejdsområder

  • Kommuneplan og lokalplaner
  • Byudvikling, byfornyelse og byplanlægning
  • Infrastruktur, veje, vejbelysning og trafiksikkerhed
  • Kollektiv trafik, herunder relationer til trafikselskaber
  • Byggesager
  • Grønne områder
  • Optimering af anvendelsen af kommunens ejendomme

 Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater