Udvikling, By og Land

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

Arbejdsområder

 • Kommuneplan og lokalplaner
 • Byudvikling, byfornyelse og byplanlægning
 • Infrastruktur, veje, vejbelysning og trafiksikkerhed
 • Kollektiv trafik, herunder relationer til trafikselskaber
 • Byggesager
 • Naturpleje, grønne områder og vandløb
 • Optimering af anvendelsen af kommunens ejendomme
 • Miljølovgivningen
 • Vand-, spildevands- og varmeforsyning
 • Bæredygtighed, klimatilpasning og klima- og kystsikring
 • Ressource- og affaldsplanlægning, herunder drift af affaldsområdet

 Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater