Ældrerådet

Ældrerådet skal høres i alle forhold, der har med ældre at gøre, og kan desuden af egen drift meddele sig til kommunen om ældres forhold. Byrådet skal høre Ældrerådet om alle sager, der berører ældre før sagen behandles endeligt i byrådet.

Ifølge loven skal der i alle kommuner oprettes et kommunalt ældreråd. Alle borgere, der er fyldt 60 år, og som har fast bopæl i kommunen, har valgret og er valgbare til ældrerådet. Valgperioden er på 4 år.

Rådet holder møde mindst én gang om måneden. 

 • Ældrerådet består af 7 medlemmer, der vælges ved direkte valg af og blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år på valgdagen
 • Ældrerådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer
 • Ældrerådet behandler ikke sager om eller for enkelt personer
 • Ældrerådet har tavshedspligt om kommunens interne sager

Det er ulønnet at være medlem af Ældrerådet, men der udbetales mødediæt ved deltagelse i ældrerådets møder, samt ved deltagelse i kurser og seminarer. Derudover udbetales der kørselsgodtgørelse.

Ældrerådet har blandt andet været med til at lave en seniorguide, målrettet alle seniorer i Gribskov Kommune. Guiden kan du finde her: Seniorguide

Dagsordner og referater

Medlemmer af Ældrerådet i Gribskov Kommune 2014-2017

 • Torben Møgelhøj - formand
 • Karenmargrete Dencker - næstformand
 • Annelise Torne Zinck - sekretær
 • Kirsten Boldsen Ambus - kasserer
 • Claus Sætter-Lassen
 • Leif Dræbye
 • Nanna Westergård-Nielsen

Regionsældrerådet

Torben Møgelhøj og Else Hjortkilde repræsenterer Ældrerådets medlemmer i Regionsældrerådet og Danske Ældreråds nordsjællandske gruppe.

Nordgruppen:

Leif Dræbye og Karenmargrete Dencker repræsenterer Ældrerådets medlemmer i Danske Ældreråds nordsjællandske gruppe.

Centerrådene:

Ældrerådet har udpeget følgende medlemmer til at deltage i centerrådenes møder for perioden 2018-2019.

 • Skovsminde: Nanna Westergård-Nielsen
 • Helsingegården: Leif Dræbye
 • Trongården: Claus Sætter-Lassen
 • Bakkebo: Annelise Torne Zinck
 • Udsigten: Kirsten Boldsen Ambus