Ældrerådet

Ældrerådet skal høres i alle forhold, der har med ældre at gøre, og kan desuden af egen drift tage generelle emner op om ældres forhold. Byrådet skal høre Ældrerådet om alle sager, der berører ældre, før sagen behandles endeligt i Byrådet.

Ældrerådet har planlagt at afholde 9 ordinære møder og dialogmøder med udvalget for Ældre, Social og Sundhed i 2020.

Resuméer fra Ældrerådets møder

Ældrerådet har blandt andet været med til at lave en Pensionistguide, målrettet alle pensionister i Gribskov Kommune. Guiden kan du finde her: Pensionistguide

Du kan også læse Ældrerådets årsberetning fra 2018 og Årsberetningen fra 2019.

Ældrerådets årsberetning 2019

Ældrerådets årsberetning 2018

Medlemmer af Ældrerådet i Gribskov Kommune 2018-2021

 • Torben Møgelhøj – formand
 • Karenmargrete Dencker – næstformand
 • Kirsten Boldsen Ambus - sekretær
 • Kirsten Boldsen Ambus - kasserer
 • Claus Sætter-Lassen
 • Leif Dræbye
 • Kirsten Lillemor Madsen

Regionsældrerådet

Regionsældrerådet er en sammenslutning af 19 kommuners ældre-/seniorråd i Region Hovedstaden.

Leif Dræbye, Kirsten Lillemor Madsen og Karenmargrete Dencker repræsenterer Ældrerådet.

Nordgruppen

Nordgruppen er en sammenslutning af 9 Nordsjællandske kommuners ældre-/seniorråd, som bl.a. har et interessefællesskab i Nordsjællands Hospital og samarbejde om andre ældrepolitiske forhold.

Leif Dræbye og Karenmargrete Dencker repræsenterer Ældrerådet.

Centerrådene

I Gribskov er der et Centerråd for hvert plejecenter. Centerrådenes overordnede formål er, at varetage beboernes interesser.

Ældrerådet har udpeget følgende medlemmer til at deltage i centerrådenes møder for perioden 2018-2021.

 • Skovsminde: Kirsten Lillemor Madsen
 • Helsingegården: Leif Dræbye
 • Trongården: Claus Sætter-Lassen
 • Bakkebo: Annelise Torne Zinck
 • Udsigten: Kirsten Boldsen Ambus

Om Ældrerådet

Ifølge Retssikkerhedsloven skal alle kommuner oprette et kommunalt ældreråd. Alle borgere, der er fyldt 60 år, og som har fast bopæl i kommunen, har valgret og er valgbare til ældrerådet. Valgperioden er på 4 år.

Rådet holder møde mindst én gang om måneden. 

 • Ældrerådet består af 7 medlemmer, der vælges ved direkte valg af og blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år på valgdagen
 • Ældrerådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer
 • Ældrerådet behandler ikke sager om eller for enkeltpersoner
 • Ældrerådet har tavshedspligt om kommunens interne sager
 • Det er ulønnet at være medlem af Ældrerådet, men der udbetales mødediæt ved deltagelse i ældrerådets møder. Derudover udbetales der kørselsgodtgørelse.

Link til samarbejdsaftale mellem Byrådet og Ældrerådet

Link til Ældrerådets vedtægter

Link til Ældrerådets forretningsorden