Kunne du tænke dig at blive domsmand eller nævning?

og hjælpe rettens juridiske dommer med at dømme i straffesager. Grundlisten for 2019 - 2023 er udpeget og i funktion. Næste gang der skal indstilles til grundlisten er foråret 2023.

De såkaldte lægdommere er helt almindelige mennesker, der har samme indflydelse som de juridiske dommere. De bliver udtaget for fire år ad gangen. 

For at komme i betragtning til grundlisten i Gribskov Kommune skal du udfylde følgende formular og sende den til Gribskov Kommune via Digital Post

Ansøgningsformular til grundlisten

 

Hvem kan blive nævning og domsmand?

Hvem kan blive domsmand

I følge retsplejeloven skal de personer, der udtages til grundlisten:
  • være uberygtede
  • have valgret til Folketinget
  • må ikke fylde 80 år i den periode, hvor man er udtaget til grundlisten
  • må ikke lide af åndelig eller legemlig svaghed, der gør dem ude af stand til at    varetage en nævnings og domsmands pligter
  • have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • må ikke være ministre, advokater, advokatfuldmægtige eller ansat i staten, ved domstolene, anklagemyndigheden, politiet, fængselsvæsenet mv.
  • må ikke være sognefogeder eller gejstlige i anerkendt trossamfund, herunder i folkekirken
Hvordan bliver du udpeget?

Hvordan bliver du udpeget?

For at blive lægdommer, skal du optages på Gribskov Kommunes grundliste. Hvert fjerde år skal kommunen sammensætte en grundliste med navne på et antal borgere, der er fundet egnede til opgaven. Det er et såkaldt grundlisteudvalg, der udarbejder grundlisten. Grundlisten for 2019 - 2023 er udpeget og i funktion. Næste gang der skal indstilles til grundlisten er foråret  2023. 

Din ansøgning bliver behandlet af Grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg med 5 medlemmer. Grundlisteudvalget har en forpligtigelse til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, såfremt der er flere interesserede end det antal personer, der skal optages på listen.

Det er ikke sikkert, at du bliver optaget, da der kun bliver optaget et begrænset antal personer på listen. Det er Østre Landsret, der udarbejder den endelige nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, der er på grundlisterne, og derfor er det ikke sikkert, at du bliver indkaldt i perioden. Du får besked fra Østre Landsret, hvis du er blevet udpeget. Dem som ikke bliver udtaget, får IKKE besked om det. Kommunen får heller ikke besked om hvem der er udpeget.

Hvad indebærer det?

Hvad går det ud på?

Lægdommere bliver indkaldt omkring fire gange årligt til at sidde med i retten og fx være med til at bestemme straffen, når en tyv, voldsmand eller lignende skal have sin dom.

10.000 borgere hjælper domstolene med at dømme i en række straffesager. Hvilke opgaver har man som domsmand eller nævning? Hvilken indflydelse har man på dommen? Hvilke sager indkaldes man til? Hvor mange gange om året skal man møde op? Det er nogle af de spørgsmål, som filmen herunder besvarer:

Video om lægdommere - på youtube