Hvad går det ud på?

Lægdommere bliver indkaldt omkring fire gange årligt til at sidde med i retten og fx være med til at bestemme straffen, når en tyv, voldsmand eller lignende skal have sin dom.

10.000 borgere hjælper domstolene med at dømme i en række straffesager. Hvilke opgaver har man som domsmand eller nævning? Hvilken indflydelse har man på dommen? Hvilke sager indkaldes man til? Hvor mange gange om året skal man møde op? Det er nogle af de spørgsmål, som filmen herunder besvarer:

Video om lægdommere - på youtube