Hvem kan blive domsmand

I følge retsplejeloven skal de personer, der udtages til grundlisten:
  • være uberygtede
  • have valgret til Folketinget
  • må ikke fylde 80 år i den periode, hvor man er udtaget til grundlisten
  • må ikke lide af åndelig eller legemlig svaghed, der gør dem ude af stand til at    varetage en nævnings og domsmands pligter
  • have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • må ikke være ministre, advokater, advokatfuldmægtige eller ansat i staten, ved domstolene, anklagemyndigheden, politiet, fængselsvæsenet mv.
  • må ikke være sognefogeder eller gejstlige i anerkendt trossamfund, herunder i folkekirken