Hvordan bliver du udpeget?

For at blive lægdommer, skal du optages på Gribskov Kommunes grundliste. Hvert fjerde år skal kommunen sammensætte en grundliste med navne på et antal borgere, der er fundet egnede til opgaven. Det er et såkaldt grundlisteudvalg, der udarbejder grundlisten. Grundlisten for 2019 - 2023 er udpeget og i funktion. Næste gang der skal indstilles til grundlisten er foråret  2023. 

Din ansøgning bliver behandlet af Grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg med 5 medlemmer. Grundlisteudvalget har en forpligtigelse til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, såfremt der er flere interesserede end det antal personer, der skal optages på listen.

Det er ikke sikkert, at du bliver optaget, da der kun bliver optaget et begrænset antal personer på listen. Det er Østre Landsret, der udarbejder den endelige nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, der er på grundlisterne, og derfor er det ikke sikkert, at du bliver indkaldt i perioden. Du får besked fra Østre Landsret, hvis du er blevet udpeget. Dem som ikke bliver udtaget, får IKKE besked om det. Kommunen får heller ikke besked om hvem der er udpeget.