Idrætsrådet

Idrætsrådet udgøres af 9 personer, som er valgt fra Idrætsforeningerne i kommunen, samt 1 repræsentant, der er udpeget fra de selvejende haller. Idrætsrådets virkeperiode følger byrådets valgperioder.

Idrætsrådet arbejder efter en styrelsesvedtægt, som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune, en forretningsorden samt en oversigt over de områder, hvor Folkeoplysningsloven fastlægger beslutningskompetence og udtaleret.

Idrætsområdets arbejdsopgaver er bl.a.:

  • Lokaletilskud
  • Budgetønsker
  • Vedligehold af faciliteter
  • Procedure og retningslinjer for fordeling og anvisning af lokaler
  • Samarbejde med de selvejende haller
  • Grønne arealer i kommunen
  • Idrætspolitik og Elitestrategi
  • Kortlægning af idrætten i Gribskov Kommune
  • Fokus på sundhed
  • Puljer

Mødedatoer & ansøgningsfrister 2020:  

Mødedatoer Ansøgningsfrister
Torsdag 30. januar Torsdag 16. januar
Tirsdag 26. maj Mandag 11. maj
Torsdag 27. august Mandag 10. august
Mandag 05. oktober Torsdag 17. september
Tirsdag 08. december Onsdag 18. november

 
FÆLLESMØDER Idrætsråd og Kulturråd
Den 01. april og den 05. november  (ingen frister for ansøgninger)

Dagsordner og referater

Medlemmer 2018-2021

Formand
Mai Smedegaard
email: mai.smeden@hotmail.com
tlf. 2022 0713
Ramløse Gymnastik


Medlemmer
Marianne Christensen
Helsinge Rideklub

Erling Marcussen
BUSHI

Bente Knudsen
Helsinge Svømmeklub

Jeanette Jensen
GymHelsinge

Lene Sølyst Hjerl
Græsted og Omegns Rideklub

Maja Freiberg Sørensen
Esrum Skytteforening

Ole Thomsen
Aktive Gilleleje Seniorer

Inger Hansen (udpeget handicapidræt)
Handicapidræt

Bjarne Frølund (udpeget selvejd. haller)
Selvejende haller