Kulturrådet

Kulturrådet er et brugerråd, der repræsenterer kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger, aftenskoler og voksenundervisning.

Kulturrådets medlemmer vælges hvert 4. år ved valg. Alle godkendte kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger og aftenskoler kan deltage i valget. Rådet refererer til Kultur- og Idrætsudvalget.

Kulturrådet

  • behandler ansøgninger om støtte til kulturelle aktiviteter,
  • fordeler og godkender aktivitetstilskud (medlemstilskud), tilskud til voksenundervisning, lokaletilskud og tilskud fra børne- og ungepuljen
  • indstiller kandidat til Kulturprisen til Kultur- og Idrætsudvalget
  • samarbejder med og er sparringspartner for kommunen

Mødedatoer & ansøgningsfrister 2019

Mødedatoer Ansøgningsfrister
Mandag 04. februar
Fredag 18. januar
Onsdag 12. juni Onsdag 15. maj
Torsdag 05. september Fredag 23. august
Onsdag 09. oktober Fredag 20. september
Torsdag 05. december Tirsdag 14. november

 

Dagsordner og referater


Kulturrådets medlemmer 2018-2021

Formand
Birgit Sørensen
email: bsgilleleje@gmail.com
mob. 4042 0997
Gilleleje og Omegns Museumsforening

Næstformand
Tonny Jensen
DDS Spejderne, Helsinge Grp.

Medlemmer:
Inge Lise Dyrekær Larsen
LOF Gribskov

Willy Lorentzen,
KFUM Spejderne Gilleleje

Gudmund Nielsen
Danmarks Naturfredningsforening

Kurt Plambech
Munkeruphus Kunstvenner

Gitte Marie Michelsen
Kunstværkstederne Møllestien

Flemming Christensen
Holbo Herreds Væverforening

Kai Ambus
AOF

Ulla Dræbye (udpeget)
Tegners Museum og Statuepark

Peter Berthelsen (udpeget)
Biblioteksområdet

Suppleant
John Kalo
Gigtskolen