Kulturrådet

Kulturrådet er et brugerråd, der repræsenterer kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger, aftenskoler og voksenundervisning.

Kulturrådets medlemmer vælges hvert 4. år ved valg. Alle godkendte kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger og aftenskoler kan deltage i valget. Rådet refererer til Kultur- og Idrætsudvalget.

Kulturrådet

  • behandler ansøgninger om støtte til kulturelle aktiviteter,
  • fordeler og godkender aktivitetstilskud (medlemstilskud), tilskud til voksenundervisning, lokaletilskud og tilskud fra børne- og ungepuljen
  • indstiller kandidat til Kulturprisen til Kultur- og Idrætsudvalget
  • samarbejder med og er sparringspartner for kommunen

Mødedatoer & ansøgningsfrister 2020

Mødedatoer Ansøgningsfrister
Onsdag 22. januar
Tirsdag 07. januar
Mandag 18. maj
Mandag 27. april
Onsdag 26. august
Mandag 10. august
Tirsdag 06. oktober Torsdag 17. september
Torsdag 10. december Onsdag 18. november


FÆLLESMØDER Kulturråd og Idrætsråd
Den 01. april og den 05. november  (ingen frister for ansøgninger)

Dagsordner og referater


Kulturrådets medlemmer 2018-2021

Formand
Birgit Sørensen
email: bsgilleleje@gmail.com
mob. 4042 0997
Gilleleje og Omegns Museumsforening

Næstformand
Kurt Plambech
Munkeruphus Kunstvenner

Medlemmer:
Inge Lise Dyrekær Larsen
LOF Gribskov

Willy Lorentzen,
KFUM Spejderne Gilleleje

Gudmund Nielsen
Danmarks Naturfredningsforening

Gitte Marie Michelsen
Kunstværkstederne Møllestien

Flemming Christensen
Holbo Herreds Væverforening

Kai Ambus
AOF

Bo Bekker
DDS Spejderne Helsinge

Ulla Dræbye (udpeget)
Tegners Museum og Statuepark

Peter Berthelsen (udpeget)
Biblioteksområdet

Suppleant
John Kalo
Gigtskolen