Kulturrådet

Kulturrådet er et brugerråd, der repræsenterer kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger, aftenskoler og voksenundervisning.

Kulturrådets medlemmer vælges hvert 4. år ved valg. Alle godkendte kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger og aftenskoler kan deltage i valget. Rådet refererer til Kultur- og Idrætsudvalget.

Kulturrådet

  • behandler ansøgninger om støtte til kulturelle aktiviteter,
  • fordeler og godkender aktivitetstilskud (medlemstilskud), tilskud til voksenundervisning, lokaletilskud og tilskud fra børne- og ungepuljen
  • indstiller kandidat til Kulturprisen til Kultur- og Idrætsudvalget
  • samarbejder med og er sparringspartner for kommunen

Mødedatoer & ansøgningsfrister 2018

Mødedatoer Ansøgningsfrister
19. april  15. marts
11. juni  23. maj
24. september 30. august
11. december 22. november

 

Dagsordner og referater


Kulturrådets medlemmer 2018-2021

Formand
Birgit Sørensen
email: bsgilleleje@gmail.com
mob. 4042 0997
Gilleleje og Omegns Museumsforening

Næstformand
Tonny Jensen
DDS Spejderne, Helsinge Grp.

Medlemmer:
Inge Lise Dyrekær Larsen
LOF Gribskov

Steffen Rosenkjær Kristiansen
Dramaterne

Gudmund Nielsen
Danmarks Naturfredningsforening

Kurt Plambech
Munkeruphus Kunstvenner

Gitte Marie Michelsen
Kunstværkstederne Møllestien

Flemming Christensen
Holbo Herreds Væverforening

Kai Ambus
AOF

Ulla Dræbye (udpeget)
Tegners Museum og Statuepark

Peter Berthelsen (udpeget)
Biblioteksområdet

Suppleant
John Kalo
Gigtskolen