Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Idrætsrådet

Onsdag den 03-04-2019 kl. 17:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse

15. Halfordeling 2019/2020

Sagsnummer: 18.15.00-G07-1-18


Resume

Idrætsrådet får forelagt halfordelinger fra hallerne efter halfordelingsmøderne i marts måned.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:
  1. at gennemgå halfordelingerne med henblik på at finde tid til Nordkystens Badmintonklub, som har søgt tider i to idrætshaller til sæsonen 2019/2020
  2. at beslutte, at det er THH, der skal tildeles haltid i Blistruphallen i dagene 27.,28. og 29. december 2019, da også BSI Badminton også har søgt haltid de to af dagene.
  3. at beslutte, at det er Vejby Fodbold, der tildeles haltid i Vejbyhallen 28.-29. december 2019.

 


Sagsfremstilling

Baggrund:

Der har været afholdt halfordelingsmøder i alle haller i marts 2019, hvor ønsker fra idrætsforenignerne er blevet behandlet.

Der er et par tvister omkring haltid til Nordkystens Badminton Klub, som blev godkendt som folkeoplysende forening i april 2018. Foreningen blev derved først godkendt, efter halfordelingsmøder i 2018 var oversået, og foreningen fik tider i Gribskov Gymnasiums hal to dage ugentligt (tirsdag og torsdag - begge dage fra kl. 18:00-22:00). Foreningen har ikke være så tilfredse med hallen, da den ikke er særlig god til badminton - og der er problemer med bl.a. badmintonnet. Derud har der i den snart forgange sæson været mange aflysnniger i kraft af, at Gymnasiet selv skulle bruge hallen til bl.a. eksaminer/terminsprøver m.v.

Med hjælp fra lokalefordeleren fra Tingbakkehallen er det lykkedes at finde tider til Nordkystens Badminton Klub i Tingbakkehallen fra marts og frem til sommerferien i år.

 

Til sæson 2019/2020 har Nordkystens Badminton Klub søgt tider i Blistruphallen 2 gange ugentligt fra kl. 18:00-22:00 og i Bjørnehøjhallen 2 gange ugentligt fra kl. 18:00-22:00 i håb om at få tildelt tid 2 gange om ugen. Foreningen er indstillet på at få tider til træning i to forskellige haller i kommunen. Foreningen ønsker ikke at benytte Gribskov Gymnasiums hal i sæsonen 2019/2020.

 

Der er mødepligt til fordelingsmøderne, hvis foreningerne ønsker tider i idrætshallerne.

 

På fordelingsmødet i Blistrup og på fordelingsmødet i Bjørnehøjhallen er der gjort opmærksom på, at der har været ønske fra Nordkystens Badminton Klub.

Der mødte ingen repræsentanter op fra Nordkystens Badminton Klub til fordelingsmødet i Blistruphallen, så hvis foreningen skal have tider i hallen, må det være, når alle andre tider er fordelt.

 

På fordelingsmødet i Bjørnehøjhallen var Nordkystens Badminton Klub repræsenteret; men der kunne ikke findes ledig tid til foreningen. Der er ønsker fra foreninger, der tidligere haft tid i Bjørnehøjhallen, så på halfordelingsmødet kunne der ikke opnås enighed om fordeling.

 

Da der ikke er fundet nogen haltider til Nordkystens Badminton Klub i nogen haller, bliver det Idrætsrådet, der må tage stilling til halfordelingerne.

Der ses primært på de to idrætshaller, hvor foreningen har søgt tider; men der vil også blive set på, om der evt. kan byttes om på andre idrætter og tider i kommunens andre idrætshaller.

 

Ikke afklaret:

Der foreligger et ønske fra to foreninger omkring fordeling af haltid i Blistruphallen mellem jul og nytår - i dagene 27.,28. og 29. december 2019 hvor både Team Helsinge Håndbold (THH) og BSI Badminton har søgt to af dagene.

Begge forenigner har stævner i dagene. THH har endvidere booket sig ind på Gilbjergs Skolen, Blistrup afdeling til overnatning af ca. 15 håndboldhold i forbindelse med deres JuleCup.

Der kunne på mødet ikke opnås enighed, så derfor er det nu Idrætsrådet, der skal vurdere,hvem der skal tildeles tiden.

 

Der foreligger øske fra to foreninger omkring fordeling af haltid i Vejbyhallen mellem jul og nytår; Det drejer sig om lørdag den 28. december og søndag den 29. december 2019. Det er THH og Vejby Fodbold

 

Administrationens anbefaling:

At Idrætsrådet t gennemgår og vurderer, hvordan og hvor Nordkystens Badminton Klub kan opnå haltid for sæsonen 2019/2020 - primært i de to haller, hvor foreningen har ønsket tider; men også om foreningen kan opnå haltid ud fra de skemaer, der er indsendt fra lokalefordelerne i samtlige idrætshaller.

 

At Blistruphallen benyttes af THH til Julecup de tre dage, som de har søgt om. Årsagen er, at de også i 2018 havde fået tildelt hallen til lignende stævne.

Det anbefales, at BSI Badminton benytter Helsingehallerne til deres 2-dages stævne, da der er ledigt dér. Årsagen er, at der i forvejen pågår samarbejde mellem de to badmintonklubber.

 

 


Lovgrundlag

Folkeoplysningsninglovens kapitel 6 § 21.


Økonomi

Der er ingen øonomi forbundet med fordeling af tider i idrætshallerne.


Beslutning

1. Halfordelingen for samtlige haller gennemgået. Der kunne ikke findes tid til Nordkystens Badminton Klub i de to haller, som de havde søgt tider i.

Idrætsrådet besluttede at anvise Nordkystens Badminton Klub tider på tirsdage kl. 18:00-22:00 i Gribskov Gymnasiums hal og fredage kl. 16:00-22:00 i Tingbakkehallen. Nordkystens Badminton Klub kan anvises tid i Tingbakkehallen i weekender til kampe.

Der var oprindelig fordelt tid i Gymnasiets hal på tirsdage til Helsinge Fodbold (sket på fordelingsmødet i Helsingehallen den 27. marts); men dette annulleres.

2. Idrætsrådet besluttede, at det er THH, der skal tildeles haltid i Blistruphallen i dagene 27.,28. og 29. december 2019. BSI Badminton som også har stævne på to af datoerne mellem jul og nytår anvises tid i Helsingehallerne hal 2.

3. Idrætsrådet besluttede, at det er Vejby Fodbold, der tildeles haltid i Vejbyhallen 28.-29. december 2019.

Fraværende: Lene Sølyst Hjerl og Bjarne Frølund.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen