Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Tirsdag den 23-04-2019 kl. 10:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

32. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-9-18


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. At godkende dagsorden


Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møde udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsordenen.


Lovgrundlag

LBK nr. 1031 af 06/07/2018 (Kommunestyrelsesloven) §20


Beslutning

1. Godkendt

Fraværende: Betina Sølver (løsgænger)

 

33. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.02-A01-7-18


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Beslutning

1. Taget til efterretning

 

Mødet begyndte klokken 09.40

Mødet sluttede klokken 09.45

 

Morten Ulrik Jørgensen har varetaget funktionen som mødeleder indtil valg af udvalgsformand.

Fraværende: Betina Sølver (løsgænger)

34. Valg af formand og næstformand

Sagsnummer: 00.22.02-A01-9-18


Resume

Sagen handler om valg af formand og næstformand for udvalget.


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

At vælge formand for udvalget

  1. At vælge formand for udvalget
  2. At vælge næstformand for udvalget

Sagsfremstilling

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Det gør udvalget efter kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.01.2019 § 22, stk. 1.


Beslutning

1. Udvalget valgte Morten Ulrik Jørgensen (G) som formand

2. Udvalget valgte Jesper Behrensdorff (C) som næstformand

 

Fraværende: Betina Sølver (løsgænger)

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen