Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre, Social og Sundhed

Tirsdag den 23-04-2019 kl. 10:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

34. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-11-18


Administrationen indstiller til udvalget:
  1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.


Beslutning

1. Godkendt.

 

Fraværende Betina Sølver

35. Valg af formand og næstformand

Sagsnummer: 00.22.02-17-18


Resume

Sagen handler om valg af formand og næstformand for udvalget.


Administrationen indstiller til udvalget:

1. at vælge formand for udvalget

2. at vælge næstformand for udvalget


Sagsfremstilling

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Det gør udvalget efter kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.01.2019 § 22, stk. 1.


Beslutning
  1. Som formand for udvalget blev Birgit Roswall valgt
  2. Som næstformand for udvalget blev Pernille Kromann Sams valgt

 

Fraværende Betina Sølver

36. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-12-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

Udvalget orienteres desuden om kommende sager.


Administrationen indstiller til udvalget:
  1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ingen mødemeddelelser.

 

Mødet begyndte klokken 9.31

Mødet sluttede klokken 9.33

 

Birgit Roswall har varetaget funktionen som mødeleder indtil valg af udvalgsformand.

 

Fraværende Betina Sølver

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen