Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn, Idræt og Familie

Tirsdag den 23-04-2019 kl. 10:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-2-19


Administrationen indstiller til Børn, Idræt og Familie:
  1. At godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

 


Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20

 


Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

2. Valg af formand og næstformand for Børn, Idræt og Familie

Sagsnummer: 00.22.02-1-19


Resume

Sagen handler om valg af formand og næstformand for udvalget.


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie
  1. At vælge formand for udvalget
  2. At vælge næstformand for udvalget

Sagsfremstilling

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Det gør udvalget efter kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.01.2019 § 22, stk. 1.


Beslutning
  1. Udvalget besluttede at Sisse Krøll Willemoes er formand for udvalget
  2. Udvalget besluttede at Natasha Enetoft er næstformand for udvalget

3. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-P35-3-19


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
  1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

 

Mødet begyndte klokken 9.35

Mødet sluttede klokken 9.38

 

Jonna Præst har varetaget funktionen som mødeleder indtil valg af udvalgsformand.

 

Orientering taget til efterretning.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen