Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Beskæftigelse og Unge

Tirsdag den 23-04-2019 kl. 15:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 15.00.05-A21-1-19


Administrationen indstiller til Beskæftigelse og Unge

1. at godkende dagsorden


Sagsfremstilling

Forud for udvalgsmøder udarbejdes der en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der optages på dagsorden .

 


Lovgrundlag

LBK nr. 1031 af 06/07 2018 (Kommunalstyrelsesloven) §20.

 


Beslutning

1. Dagsorden godkendt.

2. Valg af formand og næstformand

Sagsnummer: 00.22.02-4-19


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. Vælge formand for udvalget

2. Vælge næstformand for udvalget


Sagsfremstilling

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Det gør udvalget efter kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.01.2019 § 22, stk. 1.


Beslutning

1. Mikkel Tornehave Andersen valgt som formand

2. Jørgen Emil Simonsen valgt som næstformand

 

3. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-2-19


Sagsfremstilling

Ingen meddelelser


Administrationen indstiller til Udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. tage orienteringen til efterretning


Beslutning

1. taget til efterretning

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen