Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Økonomiudvalget

Tirsdag den 14-05-2019 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

101. ReVus Anmodning om mellemfinansieringt

Sagsnummer: 24.10.00-Ø60-1-18


Resume

Formålet med sagsfremstillingen er at få Byrådets godkendelse af en mellemfinansiering til Gribskov Spisekammer på 300.943 kr. indtil det endelige regnskab er godkendt af Region Hovedstaden. Mellemfinansieringen forventes at løbe til oktober 2019.

 


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
  1. at godkende mellemfinansiering til Gribskov Spisekammer på 300.943 kr.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden vedtog sammen med Vækstforum i 2015 den regionale vækst- og udviklingsstrategi: "Copenhagen - hele Danmarks hovedstad". Strategien forkortes ofte ReVUS. Byrådet behandlede 14. nobember 2016 sag vedr Handlingsplan 2017-18 for ReVus.

Her besluttede byrådet bl.a. at prioritere fødevarefyrtårnet.

Gribskov Spisekammer er en del af dette projekt. Gribskov Spisekammer er en frivillig forening, hvis formål er styrke en bæredygtig produktion al lokale kvalitets rå- og fødevarer i Gribskov Kommune.  Medlemmerne er primærproducenter med virksomhed i Gribskov Kommune, og med produktion af rå- og fødevarer fra lokalområdet.

Foreningen tæller producenter af kød (lam, gris og kvæg), korn, grøntsager, honning, bær og frugt samt vin, spiritus og øl. 

Igennem samarbejde og vidensdeling arbejder foreningen på at fremme fødevarehåndværket fra avl til færdig produkt. Identitetsmarkørerne er; Kvalitet, bæredygtighed og autenticitet.

Igennem samarbejde på tværs af regionen samarbejder foreningen med andre producenter og foreninger i regionen og hele landet, med at styrke produktionmuligheder og vilkår, samt øge beskæftigelsen i fødevareerhvervet i landdistrikterne.

 

Foreningens deltagelse i ovenstående projekt inkluderer en finansiering, hvor Regionen efter retningslinjerne tilbageholder 15 % af projekttilskuddet som først udbetales, når slutregnskabet, slutrapporten og evalueringen er godkendt.   

 

Gribskov Spisekammer er som nævnt en forening, der ikke har egne driftsmidler eller kapital til udlæg i forbindelse med ReVus-aktiviteter. Det betyder, at 15% (300.943 kr.) af projekttilskuddet ikke kan benyttes med mindre, der kan opnås finansiering af udgifterne frem til endelig afregning af projektregnskabet.

Gribskov Spisekammer søger derfor Gribskov Kommune om at mellemfinansiere dette udestående - 300.943 kr. indtil det endelige regnskab er godkendt af Region Hovedstaden. Mellemfinansieringen forventes at løbe til oktober 2019.

 

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at der er tale om et projekt, der tjener et almennyttigt formål, og at projektet har en kommunal interesse i form af potentiel vækst af bl.a. arbejdspladser og udvikling for de erhvervsdrivende i kommunen, ligesom borgerne i kommunen vil have nytte af at kunne købe fødevarer lokalt. Det er derfor administrationens umiddelbare vurdering, at der er tale om et projekt, som vil kunne støttes inden for kommunalfuldmagtens regler. Det er således administrationens vurdering at den ansøgte mellemfinansiering under disse betragtninger vil kunne godkendes.

Der foreligger imidlertid ingen tilsynspraksis på området, og det er derfor administrationens anbefaling, at Tilsynet anmodes om at afgive en forhåndsudtalelse om lovligheden af mellemfinansieringen til projektet. En sådan forhåndsudtalelese forventes at kunne foreligge inden for 1-3 mdr.

 

Det skal bemærkes, at mellemfinansiering ifht. LAG-midler er specifikt hjemlet. Dette projekt kan således ikke sammenlignes med mellemfinansieringsmulighederne inden for LAG-midler.

 

Økonomiudvalget kan bemyndige administrationen til at udbetale mellemfinansiering, såfremt Tilsynet finder mellemfinansieringen lovlig i forhåndsgodkendelsen.

 

 


Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Mellemfinansiering af 300.394 kr. til det endelige regnskab er godkendt af Region Hovedstaden. Mellemfinansieringen forventes at løbe til oktober 2019.

 


Beslutning

Afstemning om indstillingen

For: A, C, G, O, Ø, Bo Jul Nielsen (8)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: V (3)

 

  1. Anbefalet

 

102. Byudviklingsprojekt Troldebakkerne, Helsinge - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Økonomiudvalget afgav sine anbefalinger til behandling af sagen i Byrådet.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen