Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn, Idræt og Familie

Tirsdag den 04-06-2019 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

12. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-2-19


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

 


Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20

 


Beslutning
 1. Godkendt.

 

Allan Nielsen (A) fraværende.

Jonna Præst (O) fraværende.

 

 

 

13. Drifts- og Samarbejdsaftale Ramløsehallen

Sagsnummer: 04.04.00-G00-1319-18


Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får  sagen til beslutning. Sagen handler om godkendelse af drifts- og samarbejdsaftale med den selvejende hal Ramløsehallen.


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. at godkende drifts- og samarbejdsaftalen for Ramløsehallen

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har i dag en drifts- og samarbejdsaftale med Helsinge Hallerne og Gribskov Hallen. Aftalen med Gribskov Hallen blev pr. 1. januar 18 opsagt hvad angår den økonomiske del af aftalen. Det gjorde den fordi Kultur- og Idrætsudvalget den 22. november 2016 godkendte en ny tilskudmodel for de selvejende haller. Den nye tilskudsmodel trådte i kraft fra 2018. Administrationen foreslår, at der nu laves drifts- og samarbejdsaftale med alle de selvejende haller.

 

Denne sag handler om forslag til drifts- og samarbejdsaftale med Ramløsehallen. Forslaget er vedlagt som bilag.

 

Sagens forhold

Drifts- og samarbejdsaftalerne er en aftale mellem den selvejende hal og Gribskov Kommune, hvor der er indgået aftaler om:

 

 • Ansvar og ejersklab
 • Den daglige drift som åbningstider, aflysninger, rengøring, salg af mad og drikkevarer, lokalebooking og tildeling af haltid
 • Udnyttelse af ledig haltid herunder udlejning af facilitererne
 • Økonomiske forhold
 • Tilsyn herunder regnskabsaflæggelse, personaleadministration og forsikringer
 • Misligholdelse og opsigelse

 

Ramløsehallen har ikke tidligere haft en skritlig aftale med Gribskov Kommune.

 

Administrationes vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at der bør indgås en skriftlig aftale med Ramløsehallen på lige fod med de øvrige haller.

 

Administrationen anbefaler derfor, at der indgås en aftale med Ramløsehallen.

 

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §12, stk. 2

 


Økonomi

Sagen har ingen yderligere bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

 

Tilskud/leje af selvejende haller er afsat på idrætsrammen, faciliteter.

 

De selvejende haller får tilskud, hvis de ikke er fuld momsregisteret, og leje når de er fuld momsregisteret.

 

Ramløsehallen får leje efter den vedtagede tilskudsmodel. I 2019 er Ramløsehallens leje følgende:

 

Hal: 2.522.677 kr.

Idrætsværested:  126.854 kr. 


Beslutning

Ad.1: Godkendt.

 

Allan Nielsen (A) fraværende.

Jonna Præst (O) fraværende.

 

 

Bilag

14. Drifts- og samarbejdsaftale Gilleleje Hallen

Sagsnummer: 04.04.00-G00-1320-18


Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får  sagen til beslutning. Sagen handler om godkendelse af drifts- og samarbejdsaftale med den selvejende hal Gilleleje Hallen.


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie
 1. at godkende drifts- og samarbejdsaftalen for Gilleleje Hallen

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har i dag en drifts- og samarbejdsaftale med Helsinge Hallerne og Gribskov Hallen. Aftalen med Gribskov Hallen blev pr. 1. januar 18 opsagt hvad angår den økonomiske del af aftalen. Det gjorde den fordi Kultur- og Idrætsudvalget den 22. november 2016 godkendte en ny tilskudmodel for de selvejende haller. Den nye tilskudsmodel trådte i kraft fra 2018. Administrationen foreslår, at der nu laves drifts- og samarbejdsaftale med alle de selvejende haller.

 

Denne sag handler om forslag til drifts- og samarbejdsaftale med Gilleleje Hallen. Forslaget er vedlagt som bilag.

 

Sagens forhold

Drifts- og samarbejdsaftalerne er en aftale mellem den selvejende hal og Gribskov Kommune, hvor der er indgået aftaler om:

 

 • Ansvar og ejersklab
 • Den daglige drift som åbningstider, aflysninger, rengøring, salg af mad og drikkevarer, lokalebooking og tildeling af haltid
 • Udnyttelse af ledig haltid herunder udlejning af facilitererne
 • Økonomiske forhold
 • Tilsyn herunder regnskabsaflæggelse, personaleadministration og forsikringer
 • Misligholdelse og opsigelse

 

Gilleleje Hallen har ikke tidligere haft en skritlig aftale med Gribskov Kommune.

 

Administrationes vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at der bør indgås en skriftlig aftale med Gilleleje Hallen på lige fod med de øvrige haller.

 

Administrationen anbefaler derfor, at der indgås en aftale med Gilleleje Hallen.

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §12, stk. 2


Økonomi

Sagen har ingen yderligere bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

 

Tilskud/leje af selvejende haller er afsat på idrætsrammen, faciliteter.

 

De selvejende haller få tilskud, hvis de ikke er fuld momsregisteret, og leje når de er fuld momsregisteret.

 

Gilleleje Hallen får tilskud efter den vedtaget tilskudsmodel. I 2019 er Gilleleje Hallens tilskud følgende:

 

Hal: 1.918.465 kr.

 


Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

 

Allan Nielsen (A) fraværende.

Jonna Præst (O) fraværende.

 

Bilag

15. Drifts- og samarbjdsaftale Gribskovhallen

Sagsnummer: 04.04.00-G00-1318-18


Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får  sagen til beslutning. Sagen handler om godkendelse af drifts- og samarbejdsaftale med den selvejende hal Gribskovhallen.


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. at godkende drifts- og samarbejdsaftalen for Gribskovhallen

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har i dag en drifts- og samarbejdsaftale med Helsinge Hallerne og Gribskov Hallen. Aftalen med Gribskov Hallen blev pr. 1. januar 18 opsagt hvad angår den økonomiske del af aftalen. Det gjorde den fordi Kultur- og Idrætsudvalget den 22. november 2016 godkendte en ny tilskudmodel for de selvejende haller. Den nye tilskudsmodel trådte i kraft fra 2018. Administrationen foreslår, at der nu laves drifts- og samarbejdsaftale med alle de selvejende haller.

 

Denne sag handler om forslag til drifts- og samarbejdsaftale med Gribskovhallen. Forslaget er vedlagt som bilag.

 

Sagens forhold

Drifts- og samarbejdsaftalerne er en aftale mellem den selvejende hal og Gribskov Kommune, hvor der er indgået aftaler om:

 

 • Ansvar og ejersklab
 • Den daglige drift som åbningstider, aflysninger, rengøring, salg af mad og drikkevarer, lokalebooking og tildeling af haltid
 • Udnyttelse af ledig haltid herunder udlejning af facilitererne
 • Økonomiske forhold
 • Tilsyn herunder regnskabsaflæggelse, personaleadministration og forsikringer
 • Misligholdelse og opsigelse

 

Gribskovhallen har en aftale med Gribskov Kommune, hvor den økonomiske del af aftalen er opsagt. Denne aftale er sammen med Gribskovhallen gennemgået og ajourføt, således at den afspejler de faktiske forhold.

 

Administrationes vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at aftalen med Gribskovhallen bør ajorføres, således at den afspejler de faktiske forhold.

 

Administrationen anbefaler derfor, at der indgås en ny aftale med Gribskovhallen. 

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §12, stk. 2  


Økonomi

Sagen har ingen yderligere bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

 

Tilskud/leje af selvejende haller er afsat på idrætsrammen, faciliteter.

 

De selvejende haller får tilskud, hvis de ikke er fuld momsregisteret, og leje når de er fuld momsregisteret.

 

Gribskovhallen får tilskud efter den vedtagede tilskudsmodel. I 2019 er Gribskovhallens tilskud følgende:

 

Hal 1: 2.410.121 kr.

Hal 2:    770.943 kr.

 


Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

 

Allan Nielsen (A) fraværende.

Jonna Præst (O) fraværende.

 

Bilag

16. Drifts- og samarbejdsaftale Helsinge Hallerne

Sagsnummer: 04.04.00-G00-1317-18


Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til beslutning. Sagen handler om godkendelse af drifts- og samarbejdsaftale med den selvejende hal Helsinge Hallerne.

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. at godkende drifts- og samarbejdsaftalen for Helsinge Hallerne

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har i dag en drifts- og samarbejdsaftale med Helsinge Hallerne og Gribskov Hallen. Aftalen med Gribskov Hallen blev pr. 1. januar 18 opsagt hvad angår den økonomiske del af aftalen. Det gjorde den fordi Kultur- og Idrætsudvalget den 22. november 2016 godkendte en ny tilskudmodel for de selvejende haller. Den nye tilskudsmodel trådte i kraft fra 2018. Administrationen foreslår, at der nu laves drifts- og samarbejdsaftale med alle de selvejende haller.

 

Denne sag handler om forslag til drifts- og samarbejdsaftale med Helsinge Hallerne. Forslaget er vedlagt som bilag.

 

Sagens forhold

Drifts- og samarbejdsaftalerne er en aftale mellem den selvejende hal og Gribskov Kommune, hvor der er indgået aftaler om:

 

 • Ansvar og ejersklab
 • Den daglige drift som åbningstider, aflysninger, rengøring, salg af mad og drikkevarer, lokalebooking og tildeling af haltid
 • Udnyttelse af ledig haltid herunder udlejning af facilitererne
 • Økonomiske forhold
 • Tilsyn herunder regnskabsaflæggelse, personaleadministration og forsikringer
 • Misligholdelse og opsigelse

 

Helsinge Hallerne har en aftale med Gribskov Kommune, Denne aftale er gennemgået og ajourføt, således at den afspejler de faktiske forhold.

 

Administrationes vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at aftalen med Helsinge Hallerne bør ajorføres, således at den afspejler de faktiske forhold.

 

Administrationen anbefaler derfor, at der indgås en ny aftale med Helsinge Hallerne.

 

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §12, stk. 2


Økonomi

Sagen har ingen yderligere bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

 

Tilskud/leje af selvejende haller er afsat på idrætsrammen, faciliteter.

 

De selvejende haller får tilskud, hvis de ikke er fuld momsregisteret, og leje når de er fuld momsregisteret.

 

Helsinge hallerne får leje efter den vedtagede tilskudsmodel. I 2019 er Helsinge Hallernes leje følgende:

 

Hal 1-4: 6.930.194 kr.

Springcenter: 1.912.315 kr.


Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

 

Allan Nielsen (A) fraværende.

Jonna Præst (O) fraværende.

 

Bilag

17. Partneskabsaftale med Nordsjælland Håndbold 2019/2020

Sagsnummer: 18.20.02-G01-1-19


Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen handler om indgåelse af partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold for sæson 2019/2020.


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. at godkende partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold for sæson 2019/2020

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har siden 2014 haft en partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold.

 

Nordsjælland Håndbold har nu fremsendt partnerskabsaftalen for sæson 2019/2020 til godkendelse og underskrift.

 

Sagens forhold

I forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftale for sæson 2018/2019 gav de 3 partnerskabskommuner, Gribskov, Helsingør og Hillerød tilsagn om en 3 årig guldpartnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold. I forbindelse med budgetaftalen for 2019 - 2022 blev der i Gribskov Kommune afsat midler til partnerskabsaftalen for de kommende år. Den årlige udgift er 250.000 kr.

 

Partnerskabsaftalen for sæson 2019/2020 svarer i sit indhold helt til aftalen for sæson 2018/2019.  Aftalen er vedlagt som bilag til denne sag.

 

Samarbejde i sæson 2018/209

Administrationen har holdt møde med Nordsjælland Håndbold med henblik på at vurdere samarbejdet i den forløbne sæson.

 

Bag Nordsjælland Håndbold er der en stor frivillig organisation. 40-45 frivillige står til hver kamp for alt det praktiske omkring en kamp. Opsætning af bander, salg af mad mv.

 

Eksempler på indsatser/resultater:

 • 3 TV kampe fra Helsinge
 • Nordsjælland Håndbold har fået meget omtale i denne sæson - og har på nuværende tidspunkt sikret sig endnu en sæson i ligaen
 • Deltagelse med trænere og spillere på Team Helsinges håndboldskole
 • Invitation til fællestræning mellem U10-U16 spillere og spillerne fra Nordsjælland Håndbold. Mange deltagere i flere af hallerne i kommunen
 • Tilbud om deltagelse i erhvervsnetværk. Her har Jobcenteret været repræsenteret.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at partnerskabsaftalen har en betydning for Gribskov Kommune i forhold til øget synlighed og omtale. Derudover får børne- og ungdomsspillere i Gribskov glæde af Nordsjælland Håndbolds deltagelse i håndboldskole, fællestræninger mv.

 

Administrationen anbefaler defor, at partnerskabsaftalen for sæson 2019/2020 godkendes.


Lovgrundlag

 LBK nr 1155 af 25/09/2013 (Eliteidrætsloven)


Økonomi

Den årlige udgift til partnerskabsaftalen er 250.000 kr.

I budget 2019 - 2022 blev der afsat 250.000 kr.årligt til formålet på idrætsrammen


Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

 

Allan Nielsen (A) fraværende.

Jonna Præst (O) fraværende.

 

Bilag

18. Omgørelse af beslutning om "Kloge m2 Tingbakken"

Sagsnummer: 00.01.00-P20-6-18


Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie behandler sagen med henblik på at anbefale beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om at omgøre beslutningen om at sammenflytte Tingbakkeskolen og Tingbakkens Børnehus på Tingbakkeskolens lokaler.


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie at:

1. Anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at omgøre beslutningen om at flytte Tingbakkens Børnehus ind på Tingbakkeskolens lokaler.

2. Anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte at administrationen skal arbejde videre med alternative modeller for optimering af m2 i Esrum og Esbønderup.


Sagsfremstilling

Baggrund

I genåbningen af budget 2018 blev det i punkt 11 besluttet at hente en besparelse ved at sammenlægge Børnehuset Skovkanten og Esbønderup Børnehus og flytte institutionen til Tingbakkeskolens lokaler. Grundlaget for indtjening ved salg af Børnehuset Skovkanten og Esbønderup Børnehus var ejendomsvurdering 2017, som blev beregnet til en samlet sum på 9.300.000 kr. Dette beløb blev frigivet fra Byudviklingspuljen til ombygningen af Tingbakkeskolen til at indeholde dagtilbud.

I december 2018 blev de to institutioner organisatorisk sammenlagt til Tingbakkens Børnehus.

 

Sagens forhold

Administrationen har i samarbejde med en projektgruppe og et arkitektfirma udarbejdet et realistisk bud på ombygningen af Tingbakkeskolen til at kunne indeholde både skole, fritidsordning, dagtilbud og fritidsorganisationer.

Administrationen har derudover fået foretaget en reel salgsprisvurdering af de bygninger, der var grundlaget for indtjeningen til ombygningen, hvor salgsprisvurderingen er væsentligt lavere end forudsagt.

 

Administrationen mener derfor, at den økonomiske forudsætning for ombygningen ikke længere er tilstede og henstiller til at omgøre beslutningen om at flytte Tingbakkens Børnehus til Tingbakkeskolens lokaler. Administrationen opfordrer til, at der arbejdes videre med alternative modeller for optimering af m2 i Esrum og Esbønderup i samarbejde med de berørte interessenter,


Lovgrundlag

LBK nr 1510 af 14/12/2017 (Folkeskoleloven)

LBK nr 176 af 25/02 2019 (Dagtilbudsloven)


Økonomi

Se sagsfremstilling.


Beslutning
 1. Anbefalet.
 2. Anbefalet. 

 

Allan Nielsen (A) fraværende.

Jonna Præst (O) fraværende.

 

19. Åbningstider for deltidspladser i daginstitutioner

Sagsnummer: 28.00.00-A00-614-18


Resume

Udvalget får sagen til beslutning. Sagen handler om, at udvalget drøfter og beslutter et forslag til principper og hensyn, som åbningstider for deltidspladser skal tage afsæt i og sender forslaget i høring på dagtilbudsområdet. Nye lovændringer på dagtilbudsområdet har medført, at rammerne for og antallet af deltidspladser i kommunens dagtilbud har været udgangspunkt for flere dagsordenspunkter til udvalget Børn og Familie i 2018. De nye lovændringer indebærer, at der tilbydes tre typer af deltidspladser i Gribskov: 1) tidsbegrænsede deltidspladser i forbindelse med barsel eller orlov, 2) almindelige deltidspladser, og 3) kombinationstilbud/fleksibel pasning. Alle deltidspladser i Gribskov Kommune er pr. 1. april 2019 på 30 timer om ugen. Tidligere var en deltidsplads på 25 timer om ugen. En overordnet gennemgang af tidligere dagsordenspunkter om deltidspladser skitseres i sagen som udgangspunkt for udvalgets drøftelse.


Administrationen indstiller til Børn, Idræt og Familie:
 1. At drøfte og beslutte et forslag til principper og hensyn, der skal ligge til grund for åbningstider for deltidspladser, og sende forslaget i høring.

Sagsfremstilling

Udvalget har behandlet følgende sager om deltidspladser på dagtilbudsområdet:

 

Udvalgsmødet den 29. maj 2018

 Udvalget orienteres om det eksisterende tilbud om deltidspladser i kommunen. På daværende tidspunkt blev der tilbud deltidspladser i otte af kommunens integrerede institutioner, fordelt på fem af kommunens seks skoledistrikter. Som det kan ses af nedenstående tabel, var der forskel på, hvilke åbningstider de enkelte institutioner tilbød deltidsbørnene. De fleste institutioner havde fast åbningstid for deltidsbørn for eksempel fra 8:00-14:00. En enkelt institution havde et tilbud om et valgfrit tidsrum, som blev aftalt ved barnets start i institutionen.

 

Distrikt

Institution

Antal deltidspladser

Åbningstider for deltidspladser

Annisse

Bjørnegården

 0

 

 

Naturbørnehuset i Annisse

 0

 

Gilleleje-Blistrup

Gilbjerg Børnehuse

 0

 

 

Børnehuset Brumbassen

Kan tilbyde - ikke fast antal

 

Græsted-Esrum-Esbønderup

Elverhøjen

3 deltidspladser

8:00-14:00

 

LM's Børnehus

3 deltidspladser

8:30-13:30

 

Skovkanten

 0

 

 

Esbønderup Børnehus

 0

 

 

Søborg Private Børnehave (Deltidsbørnehave)

16 deltidspladser

7:45-13:30

Helsinge

Helsinge Børnehuse

5 deltidspladser 

 

 

Troldehøjen

5 deltidspladser

9:00-14:00

Ramløse

Ramløse Børnehus

3 deltidspladser

9:00-14:00

Vejby-Tisvilde

Sankt Helene Børnehus

5 deltidspladser

Valgfrit aftalt tidsrum

 

Sandslottet

 0

0

 

Udvalgsmøde den 26. november 2018

Udvalget besluttede at ændre det nuværende deltidstilbud på 25 timer til 30 timer om ugen, samt at prisen skal reguleres efter det nye timetal. Udvalget besluttede også, at deltidspladser skal tilbydes i alle institutioner og hos alle dagplejere i den periode, hvor en eller begge forældre er på barsel eller orlov. Udover denne periode skal deltidspladser ikke tilbydes i dagplejen. Flertallet ønskede desuden at beslutte, at alle daginstitutioner skulle tilbyde mindst to deltidspladser ud over de lovpligtige, og at forældrebestyrelsen i den enkelte institution skulle fastlægge antallet af deltidspladser ud over to, samt hvordan tiderne fordeles på dagen. Venstre begærede dog sagen i Byrådet i forbindelse med behandling af sidst nævnte beslutningspunkt 5. 

 

Byrådsmødet den 10. december 2018

Byrådet beslutter at tilbagesende punkt 5 til udvalget Børn og Familie med henblik på at beregne, hvordan der kan laves en kompensationsmodel til institutionerne for den mindre forældrebetaling, således at kommunen kan tilbyde et ubegrænset antal deltidspladser i de kommunale institutioner.

 

Kommende udvalgsmøde i august 2019

Udvalget skal behandle sag om kompensationsmodel for forældrebetaling, herunder evt.høringsvar i henhold til åbningstider i dagtilbud.

 

Fælles åbningstid

De nye lovændringer har som nævnt betydet, at forældre til børn i dagtilbud har flere muligheder i forhold til at få en deltidsplads i Gribskov Kommune. De nye muligheder har givet anledning til, at dagtilbudslederne har ønsket at fastsætte en fælles åbningstid for deltidspladser fra kl. 8.00-14.00. Det betyder, at barnet først kan afleveres kl. 8.00 og skal hentes senest kl. 14.00. Hvis forældrene har brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene vælge eller fastholde en fuldtidsplads. Tidsrummet er fastsat, så barnet har mulighed for at deltage i flest mulige fælles pædagogiske aktiviteter.

 


Lovgrundlag

LBK nr 176 af 25/02 2019 (Dagtilbudsloven)


Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.


Beslutning

 

Ad. 1: Ikke tiltrådt. Udvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde et forslag i dialog med lederne  af dagtilbudsområdet. Herefter skal udvalget have sagen til beslutning.

 

Allan Nielsen (A) fraværende.

Jonna Præst (O) fraværende.

 

20. Ændring i ugentligt timetal i indskolingen fra august 2019

Sagsnummer: 17.02.05-P00-1-19


Resume

På baggrund af indstilling fra skolelederne nedsættes timetallet i 0. - 2. klasserne fra 1. august 2019 fra 30 timer til 27,75 timer ugentligt. Dette medfører tilsvarende øget åbningstid for disse klassetrin i FO'erne.


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. at timetallet for børnehaveklasserne og 1.-2. klassetrin nedsættes, og den øgede åbningstid i FO'erne finansieres som beskrevet i feltet økonomi

Sagsfremstilling

Baggrund

 

Folketinget har d. 7.05.2019 vedtaget en ændring i lov om folkeskolen, som bl.a. giver mulighed for mindre varighed af undervisningstiden for børnehaveklassen og 1. - 3. klassetrin med henblik på yderligere faglig støtte og undervisning i en klasse.

 

Sagens forhold

 

Skolerne er blevet spurgt til deres ønske i forhold til disse muligheder, og på baggrund af tilbagemeldinger fra skolelederne planlægger skolerne at nedsætte skoledagene med 2,25 klokketimer ugentligt. Disse timer er nedsættelse af den understøttende undervisning. Disse ændringer ønskes implementeret fra 1. august 2019.

 

FO'ernes åbningstid vil blive forøget tilsvarende med 2,25 timer ugentligt i de 40 skoleuger. Personaletimerne vil komme fra FO - skolesamarbejdstimerne. Skolerne vil sikre, at alle børn har pasningsmulighed i FO'en i de timer, skoledagene forkortes. Dette gælder også de børn, som  ikke er indmeldt i FO'en, og det vil være uden udgifter for disse børns forældre.

På skolen vil lærertimerne kunne bruges til flere to-lærertimer med henblik på øget faglig støtte og mulighed for holddeling.


Lovgrundlag

Lov om folkeskolen, lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1445 af 12. december 2017 samt lov om ændring af lov om folkeskolen nr. 564 af 07/05/2019, §16.b og 14b.

 


Økonomi

Da vi endnu ikke har modtaget en udmelding om økonomisk tildeling til denne omlægning, finansieres denne omlægning indenfor tildelingerne til FO'erne. Hvis der skulle blive tildelt yderligere midler til dette, vil disse blive udlagt til skolerne og FO'erne.


Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

 

Allan Nielsen (A) fraværende.

Jonna Præst (O) fraværende.

 

21. Valg af formand og næstformand for Børn, Idræt og Familie

Sagsnummer: 00.22.02-1-19


Resume

Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra formandskabet. Sagen handler om valg af formand og næstformand for udvalget.


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. at tage stilling til anmodningen

Sagsfremstilling

Anmodning

Udvalgsformand Sisse Krøll Willemoes og næstformand Natasha Stenbo Enetoft anmoder udvalget om:

 1. at vælge Natasha Stenbo Enetoft (V) til formand for udvalget Børn, Idræt og Familie med virkning fra den 1. august 2019 og
 2. at vælge Sisse Krøll Willemoes (G) til næstformand for udvalget Børn, Idræt og Familie med virkning fra den 1. august 2019

 

Administrationens bemærkninger

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Det gør udvalget efter kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.01.2019 § 11 og § 22, stk. 1.

 


Beslutning

Besluttet at vælge Natasha Stenbo Enetoft (V) til formand for udvalget Børn, Idræt og Familie med virkning fra den 1. august 2019 og besluttet at vælge Sisse Krøll Willemoes (G) til næstformand for udvalget Børn, Idræt og Familie med virkning fra den 1. august 2019.

 

Allan Nielsen (A) fraværende.

Jonna Præst (O) fraværende.

 

 

22. Forberedelse af salg af ejendom - Lukket punkt

23. Opfølgning på workshop om ny børne- og ungepolitik 22. maj

Sagsnummer: 00.01.00-P22-11-18


Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie sagen til orientering. Sagen er en kort opsamling på workshoppen om den kommende Børne- og Ungepolitik, som udvalget deltog i 22. maj i Gillelejehallen.


Sagsfremstilling

Udvalget har d. 22. maj deltaget i workshop om den kommende børne- og ungepolitik. På workshoppen blev deltagernes input opsamlet og prioriteret i IT-værktøjet Stormz, som har genereret en rapport med resultaterne. Rapporten er vedlagt denne sag som bilag. Administrationen vil arbejde videre med resultaterne forud for temamøde om børne- og ungepolitikken i august.

 

På udvalgsmødet har udvalget mulighed for at påpege opmærksomhedspunkter i forhold til workshoppen, resultaterne og den videre proces frem mod den færdige Børne- og Ungepolitik.


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

 

Allan Nielsen (A) fraværende.

Jonna Præst (O) fraværende.

 

Bilag

24. Berigtigelse af protokol

Sagsnummer: 00.01.00-A00-3592-18


Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til orientering. Sagen omhandler berigtigelse af protokollen vedrørende punkt 9 om Brugertilfredshedsundersøgelse, som blev behandlet på udvalgets møde 7. maj.


Sagsfremstilling

I bilaget med den samlede tilfredshedsundersøgelse, som udvalget fik præsenteret på udvalgsmødet 7. maj, viste rapporten tilfredsheden på tværs af skoleafdelinger, hvor Ramløse Skole og Bjørnehøjskolen med kun én matrikel ikke fremgik. Der er således tilføjet en figur, som viser tilfredsheden på tværs af skoler (tabel 25) i en ny version, der er vedhæftet denne sag. 


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

 

Allan Nielsen (A) fraværende.

Jonna Præst (O) fraværende.

 

Bilag

25. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-P35-3-19


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

 • Orientering om sager på vej til behandling i udvalget på kommende møder
 • Orientering om status på det specialiserede børneområde

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 20.55. Mødet sluttede klokken 22.44.

 

Ad. 1: Taget til efterretning.

 

Allan Nielsen (A) fraværende.

Jonna Præst (O) fraværende.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen