Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Tirsdag den 11-06-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

74. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-2-18


Administrationen indstiller til Byrådet
  1. at godkende dagsorden 

Sagsfremstilling

Forud for byrådsmøder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 § 8


Beslutning

Dagsorden godkendt.

 

Godkendt, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder i forbindelse med Knud Antonsens (V) lovlige forfald fra byrådsmødet er opfyldt. Michael Bruun (V) indtræder i Byrådet som stedfortræder for Knud Antonsen og deltager i byrådsmødet den 11. juni 2019.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fraværende: Knud Antonsen (V), Natasha Stenbo Enetoft (V)

 

75. Opfølgning på velfærdsområdet - Lukket punkt

Offentlig beslutning

 

Besluttet at justere godkendelsesmateriale på følgende måde:

 

  • At forhøje afregningen med de private leverandører med 5. mio. kr. Beløbet fordeles mellem de delegerede sygeplejeydelser samt den almindelige afregning
  • At hjemmesygeplejen håndterer nat-hjemmeplejen
  • At afsætte et beløb i kommunens budget til at håndtere evt. konkurser i hjemmeplejen
  • At de justerede priser og øvrige forhold offentliggøres den 12. juni 2019

 

Desuden besluttet, at hvis der ved udløb af frist for anmodning (16. juni 2019) ikke er tilstrækkeligt med robuste leverandører, der kan sikre en stabil drift efter de justerede forhold i godkendelsesmaterialet, etableres der en kommunal hjemmepleje inden for en samlet økonomisk ramme på 90,5 mio. kr. årligt.

 

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fravær og stedfortræder: Knud Antonsen (V) fraværende. Michael Bruun (V) deltog som stedfortræder for Knud Antonsen

 

76. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-4-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver de behandlet under dette punkt.

 


Administrationen indstiller til Byrådet
  1. at tage orienteringen til efterretning 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen