Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

18. september 2019: Offentlige information om enkelte lukkede dagsordenpunkter på Børn, Idræt og Familie 23.09.2019 og Udvikling, By og Land 17.09.2019 bliver ikke vist i referaterne. Punkterne fremgår dog korrekt i Økonomiudvalgets dagsorden 23.09.2019.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Handicaprådet

Mandag den 02-09-2019 kl. 16:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse

57. Høring - stomihjælpemidler

Sagsnummer: 88.12.03-A26-1-19

Resume

Sagen handler om EU-udbud af stomi i regi af Indkøbsfællesskab Nordsjælland. Handicaprådet får sagen på dagsorden for at komme med et høringssvar.

Administrationen indstiller til Handicaprådet
  1. at afgive høringssvar
Sagsfremstilling

Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) har truffet beslutning om at udbyde stomi, hvor Frederikssund Kommune gennemfører udbuddet på vegne af de øvrige kommuner.

 

Udbuddet af stomihjælpemidler bliver foretaget uden en kravsspecifikation, da kommunerne får tilbudt alle produkter i Tilbudsgivers webshop.

 

Udbuddet dækker følgende kategorier:

  • Kolestomi
  • Ilestomi
  • Urostomi
  • Plader
  • Tilbehør

 

Udbuddet bliver gennemført ved at tjekke priserne på cirka 125 sammenlignelige produkter på Tilbudsgivers hjemmeside/webshop. Der foretages et fiktivt indkøb på en tilfældig dato senest 10 uger regnet fra tilbudsfristen. Datoen for det fiktive indkøb vil ikke blive offentliggjort før evalueringen er gennemført.

 

Det er sikret, at produkterne er lagervarer, at der er kundeservice, mulighed for at købe for egen regning, borgeren kan bestille produkter til 3 måneders forbrug samt levering til døren.

 

Stomiforeningen COBA har været inddraget i arbejdet og er begejstret for at borgeren ikke bliver begrænset af en smal tilbudsliste.

Lovgrundlag

Bevilling efter Servicelovens § 112 til borgere med stomi.

Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien.

Økonomi

 Bevilling efter Servicelovens § 112 til borgere med stomi.

Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutning

Handicaprådet har drøftet sagen på mødet den 2. september 2019. Handicaprådet har ingen bemærkninger til sagen.

 

I sin vurdering lægger Handicaprådet vægt på følgende:

  • Stomiforeningen COBA har været inddraget i arbejdet og er begejstret
  • Der er tale om en bred tilbudsliste
  • Der er frit leverandørvalg

 

 

Handicaprådet bemærker yderligere til kommunens administration, at udbud af stomihjælpemidler er et godt eksempel på et udbud, som kræver en vis volumen, hvis man ønsker en god pris og en god kvalitet, og derfor er det vigtigt, at Gribskov Kommune arbejder i rammerne af  Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN).

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen