Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

18. september 2019: Offentlige information om enkelte lukkede dagsordenpunkter på Børn, Idræt og Familie 23.09.2019 og Udvikling, By og Land 17.09.2019 bliver ikke vist i referaterne. Punkterne fremgår dog korrekt i Økonomiudvalgets dagsorden 23.09.2019.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Økonomiudvalget

Tirsdag den 03-09-2019 kl. 15:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

152. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-1-18

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
  1. at godkende dagsorden
Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

 

Lovgrundlag

LBK nr 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 8 og § 20

Beslutning
  1. Godkendt.

 

Fraværende: Jannich Petersen (V), Kim Valentin (V)

153. Forberedelse af salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Udvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

 

Fraværende: Jannich Petersen (V), Kim Valentin (V)

 

154. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-3-18

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
  1. at tage orienteringen til efterretning
Beslutning

Mødet begyndte klokken 15.30. Mødet sluttede klokken 15.46

 

Orientering om budgetprocessen ved borgmesteren, Anders Gerner Frost (G).

 

Orientering om kommunens bankforretninger og planer for fremtiden ved Bjarne Roerup Rom.

 

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Fraværende: Jannich Petersen (V), Kim Valentin (V)

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen