Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

18. september 2019: Offentlige information om enkelte lukkede dagsordenpunkter på Børn, Idræt og Familie 23.09.2019 og Udvikling, By og Land 17.09.2019 bliver ikke vist i referaterne. Punkterne fremgår dog korrekt i Økonomiudvalgets dagsorden 23.09.2019.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn, Idræt og Familie

Tirsdag den 10-09-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

53. Næstformand for Børn, Idræt og Familie

Sagsnummer: 00.22.02-1-19

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
  1. At træffe beslutning i sagen
Sagsfremstilling

Udvalget Børn, Idræt og Familie besluttede i forbindelse med godkendelse af dagsorden at tage stilling til behovet for at konstituere et udvalgsmedlem som næstformand for udvalget i forbindelse med Sisse Krøll Willemoes fravær fra byråds- og udvalgsarbejde.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.01.2019 § 11 og § 22, stk. 1

Beslutning
  1. Udvalget besluttede at konstituere Morten Rohde Klitgaaard (G) som næstformand for udvalget Børn, Idræt og Familie under Sisse Krøll Willemoes (G) fraværsperiode fra byråds- og udvalgsarbejde.

 

Fraværende: Pernille Kromann Sams (G).

 

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen