Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Tirsdag den 14-01-2020 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-2-18

Administrationen indstiller til Byrådet
  1. at godkende dagsorden 
Sagsfremstilling

Forud for byrådsmøder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 § 8

Beslutning
  1. Dagsorden godkendt inklusive tillægsdagsorden.

 

Fraværende: Jesper Behrensdorff (C), Jannich Petersen (V), Kim Valentin (V), Pernille Kromann Sams (G) og Betina Sølver

2. Indkaldelse af stedfortræder for Jesper Behrensdorff - Lukket

Offentlig beslutning

  1. Byrådet besluttede, betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt. Lars Nielsen (C) indtræder i Byrådet som stedfortræder for Jesper Behrensdorff (C) i forbindelse med Jesper Behrensdorffs lovlige forfald i en forventet periode på tre måneder.
  2. Orienteringen om, at Trine Egetved (C) indtræder som stedfortræder for Jesper Behrensdorff (C) i Økonomiudvalget, og Lars Nielsen (C) indtræder som stedfortræder for Jesper Behrensdorff (C) i udvalgene Udvikling, By og Land samt Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi taget til efterretning.

 

Fraværende: Jesper Behrensdorff (C), Jannich Petersen (V), Kim Valentin (V), Pernille Kromann Sams (G) og Betina Sølver

 

3. Personalesag - Lukket

Offentlig beslutning

1. Byrådet godkendte de aftalte vilkår for Mikkel Damgaards' fratrædelse.

 

Fravær med stedfortræder: Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Lars Nielsen (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff. Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fraværende: Kim Valentin (V), Pernille Kromann Sams (G) og Betina Sølver

 

4. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-4-18

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver de behandlet under dette punkt.

 

Administrationen indstiller til Byrådet
  1. at tage orienteringen til efterretning
Beslutning

Mødet begyndte klokken 17.00.

Dagsordenspunkter om stedfortræderindkaldelse behandles i sammenhæng.

Mødet sluttede klokken 17.28.

 

Fravær med stedfortræder: Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Lars Nielsen (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff. Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fraværende: Kim Valentin (V), Pernille Kromann Sams (G) og Betina Sølver

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen