Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Tirsdag den 14-01-2020 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

5. Indkaldelse af stedfortræder for Jannich Petersen - Lukket

Offentlig beslutning

  1. Byrådet besluttede, betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt. Sean Crawford (V) indtræder i Byrådet som stedfortræder for Jannich Petersen (V) i forbindelse med Jannich Petersens lovlige forfald i en forventet periode til udgangen af februar 2020.
  2. Orienteringen om, at Sean Crawford (V) indtræder som stedfortræder for Jannich Petersen (V) i Økonomiudvalget og udvalget Udvikling, By og Land taget til efterretning.

 

Fraværende: Jesper Behrensdorff (C), Jannich Petersen (V), Kim Valentin (V), Pernille Kromann Sams (G) og Betina Sølver

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen