Kultur- og Idrætsudvalget

Mandag den 28-08-2017 kl. 14:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
52 Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden

Medlemmer:
Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Steen Pedersen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall
Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Sisse Krøll Willemoes

Meddelelser:Efterretningssager

52. Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden
00.22G00 - 2016/14031

Sagsfremstilling
Punkter på lukket dagsorden:

Punkt 53 - Lokaler for foreninger i Gilleleje for sæson 2018/2019 og frem

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
  1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
Taget til efteretning

Fraværende: Sisse Krøll Willemoes

Sager behandlet på lukket møde:
53 Lokaler for foreninger i Gilleleje for sæson 2018/2019 og frem.

Mødet startet:
02:30 PM

Mødet hævet:
02:55 PM

Tilbage

Se dagsordner og referater fra 2018 og frem