Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Fredag den 19-01-2018 kl. 08:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

12. Medfinansiering af projekt Pilgrimsruten Tisvildevejen

Sagsnummer: 01.00.00-G01-5-18


Resume

Økonomiudvalget og Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen drejer sig om Pilgrimsruten Tisvildevejen og Gribskov Kommunes medfinansiering af projektet.

 

Sagen kommer direkte til Økonomiudvalget og Byrådet, fordi kommunens fagudvalg endnu ikke er konstitueret. Økonomiudvalget behandler sagen på et ekstraordinært udvalgsmøde den 19. januar 2018, og anbefalingen fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet direkte på byrådsmødet samme dag.

 


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,
  1. at godkende en kommunal medfinansiering på 400.000 kr. til afmærkning af ruten, trykning af kortmateriale samt etablering af formidlingstavler langs ruten 

Historik

Økonomiudvalget, 19. januar 2018, pkt. 6:

 

1. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende en kommunal medfinansiering på 400.000 kr. til afmærkning af ruten, trykning af kortmateriale samt etablering af formidlingstavler langs ruten, og at finansiering sker som beskrevet i sagsfremstilling. Fremtidige driftudgifter skal indarbejdes i budgettet 2019 - 2022. Forankring skal ske i relevant fagudvalg i overensstemmelse med den til enhver tid gældende styrelsesvedtægt.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Birgit Roswall (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Foreningen Kultur, Natur Nordsjælland står bag Pilgrimsruten Tisvildevejen. Tisvildevejen blev etableret i 2014 som en vandrerute, der gik fra Esrum Kloster til Tisvildeleje. I 2015 - 2017 har ruten været anvendt i forbindelse med særligt udbudte vandreture om sommeren med levende natur- og kulturformidling hele vejen. Mere end 80 frivillige aktører er forankret i projektet samt en række foreninger som møllelaug, forsamlingshuse, idrætsforeninger og menighedsråd.

 

Gribskov Kommune har støttet udvikling af projektet 2 gange (2015 og 2016) med et samlet beløb på 674.000 kr. fra hhv. Investeringspuljen og Puljen til Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer.

 

Der har vist sig et stort potentiale i en vandrerute i Gribskov Kommune. Et potentiale, som kun er blevet større ved godkendelse af Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Tisvildevejen står nu overfor næste udviklingsskridt, og her er etableret et samarbejde med Gribskov Kommune, Naturstyrelsen, Museum Nordsjælland og Visit Nordsjælland.

 

Tisvildevejen indgår som en prioriteret indsats i Gribskov Kommunes Turismestrategi fra 2016. Det gør den, fordi det vurderes, at en vandrerute af den pågældende karakter, vil være særdeles attraktiv for turister og andre kultur- og naturinteresserede.

 

Der er et stort ønske om at afmærke den 100 km. lange rute, således at alle interesserede kan følge en eller flere dagsruter - også uden guide. Derudover er det planen at opsætte 29 formidlingstavler  langs ruten, så alle interesserede har mulighed for at benytte hele eller dele af ruten og samtidig få viden om den natur og kultur, man møder langs ruten.

 

Gribskov Kommune har sammen med foreningen ansøgt midler til afmærkning, trykning af kort og etablering af 29 formidlingstavler hos Friluftsrådet. Der er ansøgt om i alt 800.000 kr.

 

Friluftsrådet har nu givet tilsagn om støtte til projektet på 400.000 kr. under forudsætning af, at Gribskov Kommune bidrager med et tilsvarende beløb. Der er deadline for at melde tilbage til Friluftsrådet fredag den 19. januar 2018 kl. 12.00.

 

Det er spørgsmålet om denne medfinansiering, udvalget skal tage stilling til.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er et stort turismepotentiale i at etablere en 100 km. lang afmærket vandrerute i Nationalparken Kongernes Nordsjælland. En afmærkning af ruten, trykning af kortmateriale og etablering af formidlingstavler vil meget hurtigt synliggøre Nationalparken og en række af de landsbyer, som ligger her. Der er ligeledes et potentiale for nye B&B, små overnatningssteder og restauranter langs ruten.

 

Administrationen vurderer ligeledes, at dette projekt er et oplagt samskabelsesprojekt, som Gribskov Kommune kan få rigtig meget ud af.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler derfor, at der gives tilsagn til Friluftsrådet om, at Gribskov Kommune er indstillet på at medfinansiere opgaverne med at afmærke ruten, trykke kortmateriale samt etablere formidlingstavler langs ruten med et beløb på 400.000 kr.

 

Administrationen foreslår, at kommunen forpligter sig på at bidrage med arbejdstimer for 75.000 kr. af de 400.000 kr. i projektperioden 1.1.18 - 31.5.18. Det svarer til ca. 185 arbejdstimer.

 


Lovgrundlag

Turismestrategi 2016 - 2020, Gribskov Kommune 2016


Økonomi

Friluftsrådet har givet tilsagn om støtte på 400.000 kr. under forudsætning af, at Gribskov Kommune bidrager med et tilsvarende beløb.

 

Det forudsættes, at ca. 75.000 kr. vil være udførte arbejdstimer finansieret af de nuværende administrative ressourcer. Der vil således være behov for yderligere finansiering af 325.000 kr.

 

Beløbet foreslås indledningsvis finansieret af Reservepuljen under Økonomiudvalget. I forbindelse med behandlingen af regnskab 2017 forventes beløbet at blive tilført fra et mindreforbrug på kultur- og fritidsområdet under forudsætning af, at de indstillede overførsler godkendes ved behandlingen af regnskab 2017.    


Beslutning

Anbefalingen fra Økonomiudvalget tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder:

Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Betina Sølver (A) fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen