Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældrerådet

Mandag den 05-02-2018 kl. 09:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelses af dagsorden, meddelelser og fremmøderegistrering

Sagsnummer: 27.69.40-G01-1-18


Administrationen indstiller til Ældrerådet,
  1. at godkende dagsordenen
  2. at notere helt eller delvist fraværende rådsmedlemmer
  3. at notere mødets start og sluttidspunkt

Lovgrundlag

LBK 1096 af 13/09/2017 om retssikkerhed og administration på det sociale område


Beslutning
  1. Dagsordenen blev godkendt.
  2. Fraværende: Nanna Westergaard-Nielsen
  3. Mødet blev afholdt på Birkevang i Gilleleje og varede fra 9.00-13.00

2. Lukket punkt

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen