Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Økonomiudvalget

Mandag den 12-03-2018 kl. 16:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

58. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-1-18


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
  1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) §§ 8 og 20


Beslutning

Sagen om Forberedende Grunduddannelse (FGU), som var blevet fremsendt som tillægsdagsorden, blev taget af dagsorden i forbindelse med godkendelse af dagsorden.

Herefter dagsorden godkendt.

59. Lukket punkt

60. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-3-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt

 

Oversigt over punkter på lukket dagsorden

59 Provenu i forbindelse med salg

 

Oversigten over sagen på lukket dagsorden publiceres af hensyn til offentligheden. Publicering sker på meddelelsespunktet indtil it systemet virker som planlagt, og overskrifter på lukkede punkter fremgår af indholdsfortegnelsen på åben dagsorden.

 


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
  1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.30 og sluttede klokken 16.42.

 

59 Provenu i forbindelse med salg

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådets behandling af sagen.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen