Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

Fredag den 06-04-2018 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-6-18


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse
  1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) §§ 8 og 20


Beslutning
  1. Godkendt

 

Fraværende: Jørgen Simonsen (V). Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V)

 

2. Valg af formand og næstformand

Sagsnummer: 00.22.02-1-18


Resume

Sagen handler om valg af formand og næstformand for udvalget.


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse
  1. At vælge formand for udvalget
  2. At vælge næstformand for udvalget

Sagsfremstilling

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Det gør udvalget efter kommunestyrelseslovens §§ 22, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 2 af 04/01/2018 § 22, stk. 1.


Beslutning

1.

Bo Jul Nielsen (A) forslog Mikkel Andersen (A) som formand:

For stemte:A, C, Ø (4)

Imod stemte: V (1)

 

Mikkel Andersen valgt som formand.

 

Mindretalsudtalelse fra Venstre: V stemmer imod, da vi ikke har haft indflydelse på udvalgsstrukturen.

 

2.

Bo Jul Nielsen (A) foreslog Michael Hemming Nielsen (Ø) som næstformand:

For stemte: A, C, Ø (4)

Imod stemte: V (1)

 

Michael Hemming Nielsen valgt som næstformand.

 

 

Fraværende: Jørgen Simonsen (V). Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V)

3. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-7-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse
  1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

 

Møde start: 16.35

Møde slut: 16.40

 

Jørgen Simonsen (V) er fraværende den 6. april 2018. Venstregruppen besluttede, at Bent Hansen (V) indtræder i udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse under Jørgen Simonsens fravær og deltager i dagens udvalgsmøde.

 

 

Fraværende: Jørgen Simonsen (V).Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V)

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen