Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Fredag den 06-04-2018 kl. 16:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-9-18


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi
  1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20


Beslutning
  1. Dagsordenen godkendt

 

Fraværende: Kim Valentin Som stedfortræder deltog Bent Hansen.

                         Jørgen Emil Simonsen. Som stedfortræder deltog Birgit Roswall

2. Valg af formand og næstformand

Sagsnummer: 00.22.02-16-18


Resume

Sagen handler om valg af formand og næstformand for udvalget.


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi
  1. At vælge formand for udvalget
  2. At vælge næstformand for udvalget

Sagsfremstilling

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Det gør udvalget efter kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 2 af 04.01.2018 § 22, stk. 1.


Beslutning
  1. A, G og C foreslog Morten Ulrik Jørgensen (G) som formand.

For stemte: A, G og C (5)

Imod stemte: V (2)

V fremkom med følgende mindretalsudtalelse: Vi stemmer imod, da vi ikke har haft indflydelse på udvalgsstrukturen

 

Morten Ulrik Jørgensen er valgt som formand.

 

A, G og C foreslog Jesper Behrensdorff (C) som næstformand.

For Stemte: A, G og C (5)

Imod stemte: V (2)

V fremkom med følgende mindretalsudtalelse: Vi stemmer imod, da vi ikke har haft indflydelse på udvalgsstrukturen

 

Jesper Behrensdorff er valgt som næstformand.

 

Fraværende: Kim Valentin. Som stedfortræder deltog Bent Hansen

         Jørgen Emil Simonsen. Som stedfortræder deltog Birgit Roswall

3. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-10-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

Morten Ulrik Jørgensen bad om udvalgets tilkendegivelser i forhold til ønsker om fremtidigt mødetidspunkt for udvalget. En ny mødeplan skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet. A, G og C var enige om, at tirsdag eftermiddag omkring kl. 16.30 vil være en mulighed. Bent Hansen (V) gjorde opmærksom på, at Kim Valentin og Jørgen Emil Simonsen ikke havde mulighed for at afgive tilkendegivelse.

 

Mødestart: 16.00

Mødeslut: 16.10

 

Fraværende: Kim Valentin (V). Som stedfortræder deltog Bent Hansen

         Jørgen Emil Simonsen (V). Som stedfortræder deltog Birgit Roswall

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen