Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Miljø, Klima og Kyst

Fredag den 06-04-2018 kl. 16:40

Tilbage

Indholdsfortegnelse

30. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-2917-18


Administrationen indstiller til udvalget Miljø, Klima og Kyst:
  1. at godkende dagsorden

Historik

Dagsordenen godkendt


Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 (kommunestyrelsesloven) § 20


Beslutning
  1. Godkendt

31. Valg af formand og næstformand

Sagsnummer: 00.22.02-A01-8-18


Resume

Sagen handler om valg af formand og næstformand for udvalget.


Administrationen indstiller til udvalget Miljø, Klima og Kyst:
  1. At vælge formand for udvalget
  2. At vælge næstformand for udvalget

Sagsfremstilling

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Det gør udvalget efter kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 2 af 04.01.2018 § 22, stk. 1.


Beslutning
  1. Brian Lyck Jørgensen foreslog Michale Hemming Nielsen som formand

For stemten Ø, A og O (3)

Imod stemte V (2)

Michale Hemming Nielsen valgt som formand

 

Venstre - Gribskov Kommunes største parti er totalt blevet udelukket for indflydelse på udvalgsstrukturen m.v. uanset, at Venstre stillede flere ændringsoforslag til styrelsesvedtægten og havde tilbudt a deltage i et bredt samarbejde på tværs af alle partier.

Venstre håber på trods af den manglende indflydelse, at der fremover vil være mulighed for et bredt samarbejde i en konstruktiv tone.

 

 

2.   Allan Nielsen foreslog Brian Lyck Jørgensen som næstformand

      For stemte Ø, A og O (3)

      Imod stemte V (2)

      Brian Lyck Jørgensen valgt som næstformand

 

      Venstre - Gribskov Kommunes største parti er totalt blevet udelukket for indflydelse på udvalgsstrukturen m.v. uanset, at Venstre stillede flere ændringsoforslag til styrelsesvedtægten       og havde tilbudt a deltage i et bredt samarbejde på tværs af alle partier.

      Venstre håber på trods af den manglende indflydelse, at der fremover vil være mulighed for et bredt samarbejde i en konstruktiv tone.

32. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-2917-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget Miljø, Klima og Kyst:
  1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet startet kl 16:25

Mødet slut kl. 16:30

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen