Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre, Social og Sundhed

Mandag den 16-04-2018 kl. 13:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

4. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-11-18


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
  1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.


Beslutning

1. Godkendt

 

Punkt 7 ændres til et beslutningspunkt.

 

Knud Antonsen (V) er stedfortræder for Birgit Roswall (V).

5. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-12-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
  1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
  • Aalborg den 16.-18. maj: Der er planlagt ekskursion til Horsens onsdag den 16. maj for at se OK fondens socialpsykiatriske botilbud samt til Randers for at høre om sundhedsstrategisk ledelse i hospital og kommuner. Turen arrangeres af Frederikssund Kommune. Program udsendes snarest.
  • Orientering om manglende rengøring i juleferien hos én borger.

 

Knud Antonsen (V) er stedfortræder for Birgit Roswall (V).

 

6. Lukket punkt

7. Lukket punkt

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen