Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kulturråd

Tirsdag den 08-05-2018 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

21. Aktivitetstilskud

Sagsnummer: 18.15.05-G01-1-18


Åben overskrift

FÆLLESPUNKT MELLEM KULTURRÅDET OG IDRÆTSRÅDET: Aktivitetstilskud 2018


Administrationen indstiller,

at Idrætsrådet og Kulturrådet godkender det fremlagte materiale samt giver administrationen mandat til at foretage beregning og udbetaling af medlemstilskud til de få foreninger, der ikke har indsendt ansøgning rettidigt.       

 


Sagsfremstilling

Idræt og Folkeoplysning har foretaget beregninger for aktivitetstilskud til unge under 25 år efter ansøgninger fra foreningerne.

 

Aktivitetstilskud er sat til 220 kr. pr. medlem under 25 år, såfremt kontingentet på årsbasis er 220 kr. eller mere. Der er foretaget fradrag hos de foreninger, hvor kontingentet er under 220 kr. pr. medlem.

Den endelige oversigt over aktivitetstilskud gennemgås på mødet.

Udbetaling af aktivitetstilskud vil finde sted efter fælles rådsmøde i maj 2018.

 


Lovgrundlag

Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013, kap. 5, § 15..

 


Økonomi

Aktivitetstilskud pr. medlem 220 kr.  

Finansiering via Budget afsat til aktivitetstilskud

Budget for Aktivitetstilskud 2018: 2.035.705 kr.  

 


Beslutning

Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år forhøjes fra 220 til 240 kr. pr. medlem, forudsat at medlemskontingentet er min. 240 kr.

 

Fraværende: Gudmund Nielsen og Peter Berthelsen.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen