Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Handicaprådet

Onsdag den 20-06-2018 kl. 16:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse

43. Temadag om handicaprådenes rolle, funktion og virkemåde

Sagsnummer: 27.69.48-G01-5-18


Resume

Det Centrale Handicapråd og COK afholder en temadag, hvor de sætter fokus på handicaprådenes rolle i de danske kommuner. Hvad er rådenes formål, hvad siger loven, hvilke opgaver har rådet og hvordan kan rådene bedst muligt arbejde med disse opgaver i praksis? Gribskov Kommunes Handicapråd bedes at tage stiling til, om rådet ønsker at deltage i arrangementet.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
  1. at tage stilling til, om rådet ønsker at deltage i arrangementet og hvis ja
  2. hvem skal deltage

Sagsfremstilling

COK skriver følgende om temadagen:

 

Baggrund

Handicaprådene konstitueres i forlængelse af valget til kommunalbestyrelserne hvert fjerde år. Sådan har det været siden 2007, så rådene er fortsat en relativ ny konstruktion i dansk kommunalpolitik. Rådene agerer i en kompleks velfærdspolitisk virkelighed, hvor spørgsmål om handicap indgår i rigtig mange af de opgaver, kommunerne løser. Erfaringerne med rådene er vidt forskellige, men fælles for dem er, at scenen, hvor politikere, borgerrepræsentanter og embedsmænd mødes, er en unik ramme for at skabe dialog og lige muligheder for borgere med handicap.

 

COK og Det Centrale Handicapråd ønsker med dagen at styrke og understøtte handicaprådenes rolle i det kommunale landskab, og vi håber at se mange både nye og erfarne rådsmedlemmer på temadagene. Temadagen består både af oplæg, samtale, spørgsmål og erfaringsudveksling i en afvekslende form.

 

Målgruppen

Målgruppen for arrangementet er medlemmer af kommunale handicapråd; både repræsentanter fra handicaporganisationerne, kommunalpolitikere og embedsmænd. Endvidere vil dagen være relevant for sekretariatsmedarbejdere for handicapråd.

 

Tid og sted

Arrangementet afholdes den 3. oktober 2018 kl. 9.00 - 15.45, Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

 

Formålet er at understøtte de nye handicapråd i forhold til opgaverne i rådsperioden samt at skabe et rum for dialog om erfaringer, viden og dilemmaer i handicaprådene - både internt og på tværs. Således vil dagen både omfatte de formelle sider af rådets arbejde, samt facilitere dialog og samtale blandt deltagerne.

 

COK og Det Centrale Handicaprådet forventer, at deltagere tager følgende med sig fra dagen:

  • en konkret indsigt i lovgivning og grundlag for rådene
  • indsigt i rådenes opgaver og rollerne i
  • viden om sammenhængen med det øvrige politiske arbejde i kommunen
  • handicappolitik (principper, FNs handicapkonvention)
  • anbefalinger til rådsarbejde – mødeafholdelse, dialog, forretningsorden
  • videndeling, netværk og erfaringsudveksling med rådsmedlemmer fra andre kommuner
  • indsigt fra erfarne rådsmedlemmer

 

Program for dagen 

 

09:00 Ankomst og en bid brød

09:30 Velkomst ved Borgmester Egon Fræhr

09:40 Introduktion og grundlag for handicaprådene v/ Gitte Søgaard, Det Centrale Handicapråd

10:45 Pause

11:05 Samarbejde om kommunal opgaveportefølje, form og opgaver i handicaprådene v/ Gitte Søgaard, Det Centrale Handicapråd

12:15 Frokost

13:00 Kommunal handicappolitik og handicapbarometer.dk Institut for Menneskerettigheder lancerede for nyligt et statistisk overblik over handicapområdet under navnet handicapbarometer.dk. Vi vil med udgangspunkt i denne og i FN’s handicapkonvention diskutere handicaprådenes muligheder for at forbedre kommunens indsats på handicapområdet. (Hans Dabelsteen, specialkonsulent, Institut for Menneskerettigheder)

13:45 Videndeling og faciliteret dialog

14:15 Pause

14:35 Hvordan kan handicaprådet arbejde med holdninger? Oplæg v. Gitte RR Nielsen, formand for Middelfart Handicapråd

15:15 Opsamling og anbefalinger - afsluttende dialog

15:45 Tak for i dag.

 

Undervisere/ Oplægsholdere

Gitte Søgaard, Det Centrale handicapråd, chefkonsulent Bjarne Richter Bjelke, COK, samt erfarne rådsmedlemmer og videnspersoner.

 

Tilmeldingsfrist

31.08.2018.

 


Økonomi

Pris: 2.200 kr. Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart.

Byrådet afsatte 64.464 kr. til udgifter ved Handicaprådets virksomhed i 2018.


Beslutning

Besluttet, at Bente Ullits Eckmann, Annelise Hansen og Louise Lundstrøm deltager og skal tilmeldes. Om flere medlemmer kan deltage afklares i forbindelse med mødet den 29. august.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen