Strategier og politikker

Gribskov Kommune har en række politikker og strategier. Du kan se dem herunder, fordelt på område.

Kvalitetsstandarder

Servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder

Her finder du de gældende servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet.

I Gribskov Kommune har vi udarbejdet servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder for vores hjælp, pleje og støtte. Standarderne fastsætter det serviceniveau, du som borger kan forvente at modtage i Gribskov Kommune.  Standarderne er også er redskab til at vide, hvilke krav og forventninger kommunen stiller til medarbejdere og leverandører.  

Servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder:

Øvrige kvalitetsstandarder:

 Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis