Vandområdeplaner

Arbejdet med udmøntning af vandområdeplanerne for 2015-2021 og arbejdet med planlægning af indsatsprogrammet for vandområdeplanerne for 2021-2027 er i fuld gang.

 

Du kan læse om vandområdeplanerne og se kort med indsatser og miljømål på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Miljøstyrelsen - vandområdeplaner

Arbejdet med at planlægge næste vandområdeplan for 2021-2027 foregår ved inddragelse af vandråd. Vandrådet består af repræsentanter fra erhvervet, grønne organisationer og friluftsforeninger.

Gribskov Kommune er sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.3 Øresund.

Egedal Kommune er sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, som er det andet af de to hovedvandoplande som Gribskov Kommune er en del af.

 

Har du spørgsmål til arbejdet med vandområdeplaner er du velkommen til at kontakte kommunens vandløbsmyndighed på basoe@gribskov.dk eller 72496813.