Vandplaner og vandområdeplaner

Kommunale vandhandleplaner, statslige vandplaner og vandområdeplaner.

Byrådet vedtog kommunens vandhandleplan på et møde den 22. juni 2015.

Kommunen er forpligtet til at implementere de indsatser, der er beskrevet i de statslige vandplaner. Den kommunale vandhandleplan skal blandt andet beskrive, hvordan implementeringen sker og i hvilken rækkefølge.

Gribskov Kommunes vandhandleplan kan læses her:

Gribskov Kommunes vandhandleplan

De statslige vandplaner 2009-2015, som er relevante for Gribskov Kommune kan ses her:

Isefjord og Roskilde Fjord

Øresund

Se vandplanerne på kort her

Du kan også læse mere om vandplanerne på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Miljøstyrelsen - vandplaner

Fra 2016 trådte den nye planperiode i kraft. Det betyder at vandplan 1 er afløst af de nye vandområdeplaner som dækker perioden 2016-2021. Vandområdeplanerne er ikke længere omfattet af en kommunal vandhandleplan. Til gengæld er offentligheden inddraget mere i udarbejdelsen af vandområdeplanerne i form af nedsatte vandråd i de enkelte hovedvandoplande.

Gribskov Kommune er sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.3 Øresund.

Lejre Kommune er sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, som er det andet af de to hovedvandoplande som Gribskov Kommune er en del af.

Der kan læses mere om vandområdeplanerne på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Miljøstyrelsen - vandområdeplaner

Har du spørgsmål til arbejdet med vandplaner og vandområdeplaner er du velkommen til at kontakte kommunens vandløbsmyndighed på tms@Gribskov.dk eller 72496800.