Trafiksikkerhedspolitik

Besluttet af Byrådet 02.11.09

I Gribskov Kommune er trafiksikkerhed en mærkesag. Vi ønsker at gøre en aktiv indsats for at mindske antallet af tilskadekomne i trafikken, og at trafikanter skal være trygge på kommunens vejnet.

Vi kan ikke løse opgaven alene, fordi trafiksikkerhed starter hos den enkelte trafikant.

I Gribskov Kommune arbejder vi for:

  1. samarbejde om trafiksikkerhed på tværs af faglige skel
  2. at udbrede en lokal dialog om trafiksikkerhedsarbejdet
  3. at skabe en bedre trafikkultur
  4. at alle trafikanter tager ansvar for trafiksikkerheden og viser hensyn overfor deres medtrafikanter
  5. at kommunens ansatte går foran som rollemodeller og aktivt tænker trafiksikkerheden ind i deres arbejde
  6. at der i kontrakter med samarbejdspartnere stilles krav til trafiksikkerhedsmæssig stillingtagen
  7. et vejnet, som er selvforklarende og tilgivende overfor dem, som begår fejl
  8. at der i byplanlægning og -udvikling indtænkes fokus på trafiksikre løsninger
  9. at det skal være nemt at arbejde med trafiksikkerhed
  10. at sikre medinddragelse af forældre, således at forældrene går foran som rollemodeller og aktivt tænker trafiksikkerhed ind i deres adfærd.