Valg til Europa-Parlamentet 2019

Der er valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019

Søndag den 26. maj er der valg til Europa Parlamentet. Valgstederne er åbent fra kl 9.00 til 20.00

NB: Der er ændret valgsted i Annisse og i Mårum/Kagerup

I Annisse er valgstedet den 26. maj Bjørnehøjskolen Blok C Storrum. Thorsmosevej 18.

I Mårum er valgstedet søndag den 26. maj Mårum Gl. skole, Tinghusevej 15-19, Mårum.

Læs mere om valg på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Dansk - Ansøg om optagelse på valgliste

English - Application for enrolment in the electoral register

Brevstemme

Brevstemme

Fra mandag den 15. april til og med torsdag den 23. maj  kan alle, der har valgret til Europa-Parlamentsvalget brevstemme. 

Du kan brevstemme på Rådhuset hos Borgerservice i åbningstiden,  Rådhusvej 3, Helsinge, og på bibliotekerne i Helsinge og Gilleleje i den betjente åbningstid. Torsdag den 23. maj har borgerservice åbent til kl. 16.00 for brevstemme.  

Du skal medbringe legitimation - sundhedskort, pas eller kørekort. 

Lørdag den 11. maj og lørdag den 18. maj kan du også brevstemme i Borgerservice på Rådhuset fra klokken 10-13.

På alle steder, hvor man kan brevstemme, er der en lup, en LED-lampe og en sort pen til rådighed. I Borgerservice er desuden en ekstra stor stemmeboks med god plads til kørestol, hæve/sænkebord, lup, CCTV skærm og LED-lampe.

Brevstemme i eget hjem

Brevstemme i eget hjem

Hvis du ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på grund af sygdom eller manglende førlighed, kan du anmode om at brevstemme i eget hjem.

Du eller en pårørende anmoder ved at ringe til kommunen på 7249 6000 i åbningstiden og mundtligt anmode om at stemme i eget hjem. Du skal oplyse cpr-nummer, adresse, telefon- nummer samt årsag til at du ikke kan komme frem til afstemningsstedet. Du skal anmode om at brevstemme i eget hjem senest onsdag den 15. maj kl 12. 

Efterfølgende får du besked om hvilken dag og i hvilket tidsrum brevstemmemodtagerne vil komme. Du skal være hjemme i det angivne tidsrum. Besøget vil enten være om formiddagen eller om eftermiddagen i perioden 20. til 23. maj.

Borgere med Handicap

Borgere med Handicap

På hvert valgsted vil der være en sort filtpen, en lup der kan forstørre 4 gange og en LED-lampe.

I Helsinge indrettes et særligt stemmerum med god plads til kørestol, hæve/sænkebord, lup. LED-lampe og CCTV skærm.

Søg om at skrifte afstemningssted

Hvis du har et handicap eller har nedsat førlighed, Så kan du søge om at stemme et andet sted end dit normale afstemningssted. Du skal søge om at skifte stemmested senest torsdag den 16. maj klokken 12.00 på telefonnummer 7249 6000.

Hjælp til stemmeafgivningen

Hjælp til stemmeafgivningen

Hvis du har brug for hjælp til at få forklaret stemmesedlen eller til at sætte dit kryds, kan du få hjælp til dette af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en ven eller ægtefælle. I dette tilfælde vil hjælpen således blive ydet af både den person, du selv har valgt, og en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

Du har også mulighed for at få hjælp til stemmeafgivningen alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden at der også skal medvirke en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger). Der er to betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan få hjælp alene af en person, du selv har udpeget.

For det første er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget. For det andet er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Du skal selv tilkendegive, at du alene ønsker hjælp af en person, du selv har udpeget. Hvis du alene kan kommunikere ved brug af tegnsprog, kan tilkendegivelsen dog i stedet fremsættes af en tegnsprogstolk (herunder taktil tegnsprogstolk).

Du kan kun få hjælp til at sætte dit kryds på stemmesedlen, hvis du umiddelbart over for den eller dem, der yder hjælp, utvetydigt kan fortælle, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på. Det er ikke nok, at det for eksempel står på en seddel, som du har haft med hjemmefra, eller at det bliver formidlet ved hjælp af en tolk.

Tilkendegivelsen om, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på, kan dog tilsvarende fremsættes af en tegnsprogstolk (herunder taktil tegnsprogstolk), hvis du alene kan kommunikere ved brug af tegnsprog. 

Stemmeafgivning i bil eller lignende (vognstemme)

Stemmeafgivning i bil eller lignende (vognstemme)

Du har også mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind på afstemningsstedet. Det kan for eksempel være, hvis du er svagsynet, mangler førlighed, eller der er trapper eller lignende på afstemningsstedet.

Du skal henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig, som du kan udfylde udenfor, eventuelt i din bil eller lignende, og lægge den i en stemmekasse, som vil blive bragt til dig af en valgstyrer eller tilforordnet vælger. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.

Valgplakater

Valgplakater

Valgplakater må ophænges fra kl. 12 lørdag den 4. maj 2019.

Valgplakater skal være forsynet med oplysninger om den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen af valgplakaten samt en e-mailadresse. 

Se regler for ophængning af valgplakater i lov om offentlige veje m.v. 

Ansvaret for at nedtage valgplakater påhviler den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen af valgplakaterne. Valgplakater og midler til at fastgøre valgplakater skal være nedtaget senest ved døgnets afslutning den 3. juni 2019.

Gribskov Kommune har besluttet, at valgplakater til EP valget kan blive hængene til efter Folketingsvalget, således at alle valgplakater tages ned samtidigt. Det vil sige, at kommunen ikke nedtager eller kræver valgplakaterne for EP valget nedtaget før end 8 dage efter Folketingsvalget. 

Alle valgplakater skal så være nedtaget senest 8 dage efter folketingsvalget.

Opgørelse over stemmeprocent

Opgørelse over stemmeprocent

Stemmeprocent ved valg til Europa-Parlamentet 2019

 31.650 stemmeberettigede

Valgsted kl. 11 kl. 16 kl. 20
Annisse  17.48  51.3  74.73
Blistrup  19.56  48.47 63.16
Esbønderup  18.03  47.35  65.67
Gilleleje  21.04  46.28  69.46
Græsted  17.7  46.1  64.80
Helsinge  17.06  45.79  60.08
Mårum  16.45  49.68  72.10
Ramløse  27.9  49.8  71.51
Søborg  18.97  45.90  68.89
Tibirke  18.94  55.55  77.87
Valby  16.30  47.4  70.20
Vejby  18.91  49 33  67.88