Center for Strategi og HR

Beskrivelse af organisationen

Primære politiske udvalg: Økonomiudvalget

Center for Strategi og HR er et centralt placeret stabscenter med særlig vægt på organisationens strategiske helhedstænkning og tværgående samarbejde. Betjening af politisk niveau, direktion og koncernledelse, strategi-, organisationsudvikling, sikker forvaltning, jura, HR, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling samt kommunikation og branding er væsentlige indsatsområder.

Centret støtter direktion og de øvrige centre i effektiv opgavevaretagelse og bistår fagcentrene på forskellig måde, så fagcentrene kan fastholde fokus på kerneopgaverne. HR varetages ud fra et partnerskabsperspektiv.

Centerchef: Rasmus Hjuleraa
Email: rjhju@gribskov.dk

Artboard 6 copy 13 ChefUdvikling og Kommunikation Ledelsessekretariat Koncern- og HR-partnere

 

Udvikling og Kommunikation

Udvikling og Kommunikation

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Anders Petersen

Opgaver

 • Organisations- og ledelsesudvikling
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Branding af Gribskov Kommune Koncernstrategi, centerstrategier og effektregnskaber
 • Større og tværgående projekter om f.eks. effektivisering og innovation
 • Personalepolitik Rekruttering, ansættelse og introduktion og fastholdelse af nye ledere og medarbejdere m.v.
 • Administration af elever
 • Strategisk kompetenceudvikling
 • MED samarbejdet; sekretariat for MED-udvalg, MED-uddannelsen m.v.
 • Arbejdsmiljø; forebyggelse på og indsatser på arbejdsmiljøområdet m.v.
 • Kommunernes Kontakt Råd (KKR) i forhold til uddannelse i Hovedstadsområdet
Ledelsessekretariat

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef: Thomas Underbjerg Mateusiak

Opgaver

 • Betjening af borgmester, Byråd og Økonomiudvalg
 • Betjening af direktion og koncernledelse
 • Juridisk rådgivning til hele organisationen
 • Planlægning og afholdelse af valg
Koncern- og HR-partnere

Koncern- og HR-partnere

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef: Thomas Mateusiak

Opgaver

 • Personalejura, personalesager og HR-rådgivning, herunder i forhold til overenskomster
 • Administration af løn til kommunens 2.300 ansatte
 • Personalepolitiske nøgletal
 • Administration af aftaler vedr. tillidsvalgte (tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter)