Afgørelser

Dronningmølle - Afgørelse - Landzonetilladelse

22. oktober 2018

Dronningmølle, Villingebæk Strandvej 546F: Landzonetilladelse til 5 fiskeplatforme. Klagefrist 19. november 2018.

Annisse - Afgørelse - Landzonetilladelse

19. oktober 2018

Annisse, Skærødvej 46: Landzonetilladelse til ridebane. Klagefrist 16. november 2018.

Villingerød By - Afgørelse - Naturbeskyttelseslovens § 3

16. oktober 2018

Villingerød By, Petersborgvej 4: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø. Klagefrist 13. november 2018.

Miljøscreening af Rammelokalplan 512.20 for Troldebakkerne ved Helsinge og Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune - 11-10-2018

11. oktober 2018

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes.

Endelig vedtagelse af Rammelokalplan 512.20 for Troldebakkerne ved Helsinge og Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

11. oktober 2018

Gribskov Kommune har den 8. oktober 2018 endeligt vedtaget Rammelokalplan 512.20 for Troldebakkerne ved Helsinge og Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 11. oktober 2018. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jævnfør klagevejledning under link.

Kagerup - Afgørelse - Landzonetilladelse

04. oktober 2018

Kagerup, Kagerupbakken 11: Landzonetilladelse til garagebygning. Klagefrist 01. november 2018.

Dispensation NBL § 17 - Græsted

27. september 2018

Græsted, Møllebakken 22: Dispensation til tilbygning til enfamilieshus inden for skovbyggelinjen til Græsted Hegn. Klagefristen er den 25. oktober 2018.

Tilladelse til dyrehold samt dispensation fra afstandskrav

25. september 2018

Præstevej 70, 3200 Helsinge. Klagefrist: 23. oktober 2018

Valby - Afgørelse - Landzone

25. september 2018

Valby, Aggebovej 29: Landzonetilladelse til opførelse af løsdrift/stald og udvidelse af beboelse ved inddragelse af udhus. Klagefrist: 23.10.2018.

Endelig vedtagelse af lokalplan 316.08 for boliger på Centervejen 5 i Græsted

24. september 2018

Gribskov Kommune har den 10. september 2018 endeligt vedtaget lokalplan 316.08 for boliger på Centervejen 5. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 24. september 2018. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jævnfør klagevejledning under link.

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Pøle Å

18. september 2018

150 meter fra Hillerødvejen. Klagefristen udløber den 16. oktober 2018.

Villingerød By - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18

06. september 2018

Villingerød By, Rævebakken 18: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18 (åbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen) til at opføre 58 m2 carport med udhus. Klagefrist 4. oktober 2018.

Munkerup Gde - Afgørelser - Naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18

10. juli 2018

Munkerup Gde., Hulerødvej 14-20: Dispensation til opførelse af 5 sommerhuse og 1 helårshus indenfor åbeskyttelseslinjen. To af sommerhusene kræver endvidere dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 7. august 2018.

Ørby - Afgørelse - Tilladelse mindre oplysningsskilt NBL § 21

06. juli 2018

Ørby, Askemosevejen 30: Tilladelse til mindre oplysningsskilt, efter naturbeskyttelseslovens § 21. Klagefrist 3. agust 2018.