Garage, carport, udhus eller overdækket terrasse

Skal du bygge carport, garage, udhus, drivhus eller overdækket terrasse, skal du anmelde dit byggeri til kommunen.

Hvis dit byggeri er stort nok, skal du anmelde det til kommunen.

Fritliggende hus/sommerhus
Du skal anmelde byggeriet, når det er over 35 m² og under 50 m² i tilknytning til et fritliggende enfamiliehus eller sommerhus. Har du i forvejen byggeri af typen udhus/garage/carport/overdækket terrasse, skal arealet lægges sammen med arealet for den kommende bygning, og får du ialt over 35 m², skal du anmelde det.

Rækkehus
Hvis din carport eller lignende småbygning er over 20 m² og under 50 m² i tilknytning til rækkehuse skal du anmelde det.

Over 50m2 kræver byggetilladelse
For både fritliggende enfamiliehuse, sommerhuse, dobbelthuse og rækkehuse gælder det, at bliver det samlede areal af den bygning du skal bygge på 50 m² eller derover, så skal du søge om byggetilladelse.

Forberedelse
Undersøg de relevante planer og bestemmelser for din ejendom, før du går i gang med dit projekt til garage, carport, udhus og terrasseoverdækning. Det gør det nemmere at få en tilladelse. Læs mere længere nede under 'Inden du går i gang'.

Kommunen har to uger til at reagere på din anmeldelse. Inden for de to uger får du enten en meddelelse om at du kan gå i gang eller et brev om at kommunen skal bruge flere oplysninger.

Anmeld byggeri på Byg og Miljø

Inden du går i gang

Inden du går i gang med byggeri

Du skal undersøge om, der er en lokalplan eller en byplanvedtægt for dit område. Er dit byggeri i strid med bygningsreglementet, en lokalplan eller andre bestemmelser, kan du søge om dispensation.

Det forlænger svartiden, og byggeriet må ikke begynde før, der er truffet en afgørelse. Vi anbefaler, at du allierer dig med en professionel rådgiver til at hjælpe med opgaven at sikre, at byggeriet lever op til lovgivningen. Rådgiveren kan hjælpe dig med at udarbejde det nødvendige materiale.


En anmeldelse skal generelt indeholde oplysning om anvendelse, materialer og konstruktioner. Du skal også oplyse, om der er deklarationer om f.eks. byggelinjer på din ejendom – det kan du undersøge på tinglysning.dk.
Sammen med ansøgningen skal du indsende følgende tegninger, som skal være målfaste og forsynet med målangivelser og kvoter.

  • Situationsplan og plantegning.
  • Snit med materialebeskrivelse.
  • Facadetegninger.

Når kommunen har alle de nødvendige oplysninger, behandler vi din sag.