Eventguide

Søg her tilladelse til at bruge kommunens veje og arealer.
Udfyld ansøgningsskemaet og du får svar i løbet af ca. 14 dage.
Husk at de lovpligtige tilladelser skal du søges direkte hos alle relevante myndigheder, uanset om du holder arrangementet på privat grund, eller på kommunens arealer. Se myndigheder på tjeklisten.

Din tjekliste 

Tilladelse til at bruge området

Andre nødvendige tilladelser

Mobilt gadesalg

Eventpladser

Oversigt over andre aktiviteter

Skilte og reklame

El og strømkort

Aktiviteter på strande

Pladskrævende arrangementer

Lån lokaler og haller

Tilskud til en event