Høringer


Høring af forslag til lokalplan 533.04 for Refugium på Stuebjergaard, Tisvilde

20. marts 2019

Udvalget, Udvikling, By og Land har den 19.03.2019 godkendt at sende lokalplanforslaget i høring. Se venligst forslag til lokalplan for nærmere orientering. Miljø, Klima og Kyst traf den 19.03.2019 en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslagene. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Offentlig høring i forbindelse med nedlæggelse og nedklassificering af offentlig sti i Ramløse

19. marts 2019

Byrådet i Gribskov Kommune har den 12. marts 2019 truffet foreløbig beslutning, om at nedlægge det offentlige vejareal /offentlige sti, der er beliggende mellem Kirsebærhaven nr. 2 og nr. 35. Arealet er registreret som offentlige vejareal, udskilt som litra 7000q.

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse: Strandvejen 25, 3220 Tisvildeleje

18. marts 2019

Gribskov kommune har modtaget en ansøgning om etablering af skræntbeskyttelse på Helenekilde Badehotel, matrikel nr. 8f, Tisvilde By, Tibirke. Ansøgningen sendes i 4 ugers offentlig høring.

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse: Kystvej 37-45, 310 Vejby

18. marts 2019

Gribskov kommune har modtaget en ansøgning om etablering af kystbeskyttelse på matriklerne 7m, 6bd, 6f, 6g og 6c, Holløse By, Vejby. Ansøgningen sendes i 4 ugers offentlig høring.

Høring af forslag til indsatser i forbindelse med udmøntning af sundhedspolitik

07. marts 2019

Her kan du se, hvilke indsatser der er blev foreslået, i forbindelse med udmøntning af sundhedspolitikken i Gribskov.

Høring af demensstrategi

26. februar 2019

Den 30. april 2019 skal Udvalget for Ældre, Social og Sundhed vedtage en demensstrategi for Gribskov Kommune. Her kan du finde den strategi som er i høring. Du kan også finde oplysninger om hvordan og hvornår du kan give dit høringssvar til strategien.

Høring af forslag til lokalplan 521.04 for boliger, Kirsebærhaven, Ramløse

26. februar 2019

Udvalget, Udvikling, By og Land har den 19.02.2019 godkendt at sende lokalplanforslaget i høring. Se venligst forslag til lokalplan for nærmere orientering. Miljø, Klima og Kyst traf den 19.02.2019 en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslagene. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse - Gilleleje Ferieby I, matr.nr. 3m og 3d, Strand Esbønderup By, Græsted.

19. februar 2019

Gribskov kommune har modtaget en ansøgning om etablering af kystbeskyttelse på matriklerne 3m og 3d, Strand Esbønderup By, Græsted. Ansøgningen sendes i 4 ugers offentlig høring.

Høring af forslag til lokalplan 555.09 for sommerhusområde ved Avlegård

09. januar 2019

Udvikling, By og Land besluttede den 19.11.2018 at sende lokalplanforslag i høring. Se venligst forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nærmere orientering. Miljø, Klima og Kyst traf den 19.11.2018 en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslagene. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.