Høringer


Høring af udkast til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen

04. september 2019

Tillæg nr. til spildevandsplanen omhandler kloakering af midlertidige studenterboliger ved Gribskov Gymnasium. Høringsfrist 4. november 2019

Høring af forslag til lokalplan 309.05 for boliger på Strandkrogen i Dronningmølle og kommuneplantillæg nr. 25

23. august 2019

Gribskov Byråd har den 20.08.2019 godkendt forslag til lokalplan 309.05 for boliger på Strandkrogen i Dronningmølle og kommuneplantillæg nr. 25 til offentlig fremlæggelse. Samtidig har byrådet besluttet, at planforslaget ikke kræver miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.