Høringer


Høring: Ansøgning om kystbeskyttelse - Urskoven v. Sofus Jensens Vej

29. september 2020

Gribskov kommune har modtaget en ansøgning om ca. 67 meter skråningsbeskyttelse på matrikel 5cc, Holløse By, Vejby. Høringsfristen er 27. oktober 2020.

Høring: Ansøgning om kystbeskyttelse - Gilbjerg Hoved Kystsikringslag

29. september 2020

Gilbjerg Hoved kystsikringslag har indsendt ansøgning om tilladelse at ændre deres skråningsbeskyttelse ved at forhøje den til +3,7 m og forlænge den ca. 12 meter mod vest. Skråningsbeskyttelsen strækker sig fra matrikel 1a - 2pl Strand Børstrup By, Gilleleje. Høringsfristen er 27. oktober 2020.

Høring vedr. nedlæggelse af offentlig vej ifm. lokalplan 315.23

04. september 2020

Byrådet i Gribskov Kommune har truffet foreløbig beslutning om at nedlægge det offentlige vejareal, der er del af vejarealet for Rostgårdsvej. Høringsfristen er 2. november 2020.

Budget 2021-2024 i høring

20. august 2020

Høringsperiode: 25. august til 10. september 2020. Høringsberettigede parter er fx skolebestyrelser, Ældreråd, Handicapråd m.fl.

Forslag til regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej.

08. juli 2020

Gribskov Kommune har vedtaget at sende forslag til regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej i offentlig høring. Høringsfrist er den 5. august 2020.