Høringer


Høring af udkast til ny Børne- og Ungepolitik

08. november 2019

Høring indtil fredag 29. november

Høring af forslag til lokalplan nr. 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup Sygehus og kommuneplantillæg nr. 24

03. oktober 2019

Byrådet i Gribskov Kommune har den 01.10.2019 godkendt forslag til lokalplan nr. 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup Sygehus og kommuneplantillæg nr. 24 til offentlig fremlæggelse. Samtidig har rådet besluttet, at planforslaget ikke kræver miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.