Høringer


Restaurering af Højbro Å st. 2730-3500

16. maj 2019

Projektforslag til restaurering af Højbro Å st. 2730-3500 sendes i 8 ugers offentlig høring. Høringsfrist er mandag d. 15. juli 2019.

Region Hovedstaden inviterer til offentligt informationsmøde

02. maj 2019

I forbindelse med høringen af råstofplan 2020 inviterer Region Hovedstaden til offentligt informationsmøde om processen med udarbejdelse af råstofplanen og udpegning af nye råstofområder.

Offentlig høring vedr. nedlæggelse af offentlig vej - parkeringsareal ved Rådhusvej

10. april 2019

Byrådet i Gribskov Kommune har truffet foreløbig beslutning om at nedlægge det offentlige vejareal, der er del af parkeringsareal ved Rådhusvej. Høringsfrist 7. juni 2019.

Offentlig høring vedr. nedlæggelse af offentligt vejareal ved Gadekærsvej

10. april 2019

Byrådet i Gribskov Kommune har truffet foreløbig beslutning om at nedlægge det offentlige vejareal, der er del af parkeringsareal ved Gadekærsvej og ikke udnyttet vejareal. Høringsfrist 7. juni 2019.

Høring af demensstrategi

26. februar 2019

Den 30. april 2019 skal Udvalget for Ældre, Social og Sundhed vedtage en demensstrategi for Gribskov Kommune. Her kan du finde den strategi som er i høring. Du kan også finde oplysninger om hvordan og hvornår du kan give dit høringssvar til strategien.

Høring af forslag til lokalplan 521.04 for boliger, Kirsebærhaven, Ramløse

26. februar 2019

Udvalget, Udvikling, By og Land har den 19.02.2019 godkendt at sende lokalplanforslaget i høring. Se venligst forslag til lokalplan for nærmere orientering. Miljø, Klima og Kyst traf den 19.02.2019 en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslagene. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.