Høringer


Udkast tillæg nr. 3 til spildevandsplanen - nedlæggelse af Smidstrup Renseanlæg

15. november 2018

Høringsfrist 10. januar 2019

Nedlæggelse af offentligt vejareal i Blistrup

08. oktober 2018

Frist: 07.12.2018

Høring budget 2019-2022

28. august 2018

Værdighedspolitik i høring

19. april 2016

Høringsfrist er 27. maj 2016.