Høringer


Forannoncering – ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven § 16a –Mobrogaard, beliggende Kildevej 1b, 3200 Helsinge

06. august 2020

Modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Forannoncering – Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven § 16a –Mobrogaard, beliggende Kildevej 1b, 3200 Helsinge.

Forslag til regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej.

08. juli 2020

Gribskov Kommune har vedtaget at sende forslag til regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej i offentlig høring. Høringsfrist er den 5. august 2020.

Høring: Ansøgning om kystbeskyttelse Strandvejen 11 og 13, 3220 Tisvildeleje.

16. juni 2020

Sankt Helenekilde Kystsikringslag har ansøgt om tilladelse til at forstærke skræntfoden ved at etablere 2-3 stenrækker over den eksisterende betonmur på matriklerne 8u og 8v Tisvilde By, Tibirke. Stenene føres op i kote +4,5 og projektet strækker sig over ca. 65 meter. Ansøgningsmaterialet sendes i 4 uger høringen, fristen for bemærkninger er 14. juli 2020.