Høringer


Høring af forslag til lokalplan nr. 314.02 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje

24. juni 2019

Gribskov Kommunes Byråd besluttede den 18.06.2019 at sende lokalplanforslag i høring. Se venligst forslag til lokalplan for nærmere orientering. Byrådet traf den 18.06.2019 også en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslaget. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Restaurering af Højbro Å st. 2730-3500

16. maj 2019

Projektforslag til restaurering af Højbro Å st. 2730-3500 sendes i 8 ugers offentlig høring. Høringsfrist er mandag d. 15. juli 2019.

Høring af demensstrategi

26. februar 2019

Den 30. april 2019 skal Udvalget for Ældre, Social og Sundhed vedtage en demensstrategi for Gribskov Kommune. Her kan du finde den strategi som er i høring. Du kan også finde oplysninger om hvordan og hvornår du kan give dit høringssvar til strategien.