Høringer


Høring - ansøgning om retslig lovliggørelse af skråningsbeskyttelse

19. februar 2020

Klitten 3, Udsholt, 3230 Græsted, Høringsfrist: 19. marts 2020

Høring af forslag til lokalplantillæg 512.20.1 Tillæg til rammelokalplan for Troldebakkerne

06. februar 2020

Gribskov Kommune har den 6. februar 2020 godkendt Forslag til lokalplan 512.20.1 Tillæg til rammelokalplan for Troldebakkerne til offentlig fremlæggelse.

Forslag til indsatsplan om bekæmpelse af kæmpebjørneklo i høring - frist d. 23. marts 2020

27. januar 2020

Gribskov Kommunes indsatsplanen for bekæmpelse af bjørneklo skal revideres. Derfor sendes den i 8 ugers høring med høringfrist d. 23. marts 2020. Revisionen skyldes ajourføring af ny lovgivning og ønske om ny tidsfrist for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Høringssvar kan indsendes til Gribskov Kommune Rådhusvej 3, 3200 Helsinge, email: tms@gribskov.dk

Høring af Forslag til Lokalplan 340.03 for Sommerhusområde i Smidstrup

24. januar 2020

Gribskov Kommune har den 22. januar 2020 godkendt Forslag til Lokalplan 340.03 for Sommerhusområde i Smidstrup til offentlig fremlæggelse.

Høring af Gribskov Kommunes planstrategi 2019

11. december 2019

Byrådet i Gribskov Kommune har den 10.12.2019 vedtaget Planstrategi 2019. Planstrategien er i høring fra den 11.12.2019-12.02.2020

Høring af udkast til ny Børne- og Ungepolitik

08. november 2019

Høring indtil fredag 29. november