Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Forebyggelse, Social og Sundhed

Mandag den 05-02-2018 kl. 15:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

7. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-A01-2-18


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse, Social og Sundhed
  1. at godkende dagsordenen.

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 § 20


Beslutning

1. Dagsordnen godkendt.

 

8. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-A01-4-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse, Social og Sundhed
  1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ingen meddelser på dette møde.

9. Lukket punkt

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen