Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældrerådet

Onsdag den 14-03-2018 kl. 13:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

3. Godkendelses af dagsorden, meddelelser og fremmøderegistrering

Sagsnummer: 27.69.40-G01-1-18


Administrationen indstiller til Ældrerådet,
 1. at godkende dagsordenen
 2. at notere helt eller delvist fraværende rådsmedlemmer
 3. at notere mødets start og sluttidspunkt

Lovgrundlag

LBK 1096 af 13/09/2017 om retssikkerhed og administration på det sociale område


Beslutning
 1. Godkendt
 2. Fraværende: Leif Dræbye og Nanna Westergård-Nielsen
 3. Mødet blev afholdt på Birkevang i Gilleleje og varede fra 13.00 - 16.00

 

4. Lukket punkt

5. Afrapportering: Projekt et aktivt liv med demens

Sagsnummer: 29.30.00-P20-1-18


Resume

Ældrerådet forelægges sag om afrapportering af projektet *Et aktivt liv med demens' til orientering.


Sagsfremstilling

Baggrund:

I efteråret 2015 modtog Gribskov Kommune 400.000 kr. til projektet ’ Et aktivt liv med demens’ fra Satspuljen ’Aflastning af pårørende til demente i egen bolig’. Formålet med projektet var at etablere et bæredygtigt frivillignetværk, der skulle forankres på Holbohave – Dagcenter for hjemmeboende borgere med demens, som drives af Aleris Omsorg for Gribskov Kommune. Frivillignetværket skulle på forsvarlig vis og gennem tæt samarbejde med personalet på Holbohave kunne bidrage med aflastning af pårørende både i og udenfor dagcenterets åbningstid.

I projektet samarbejdede Gribskov Kommune, Aleris Omsorg og Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted. Projektet havde opstart d. 1. november 2016 og varede frem til d. 31. december 2017.

 

Projektets vigtigste resultater

 • Ved projektets afslutning er der etableret et netværk under navnet ’Holbohaves Frivillige’ med stort potentiale for at gro og udvikle sig
 • I alt er der i projektet blevet rekrutteret 6 frivillige, hvoraf 5 fortsætter i frivillignetværket efter projektets afslutning
 • Alle frivillige har deltaget i undervisning og haft løbende besøg på Holbohave for at blive klædt på til at forstå og håndtere borgere med demens
 •  I alt har 45 borgere og ca. 45 pårørende i Gribskov Kommune været omfattet af projektet
 •  Projektet har medvirket til, at der er kommet øget fokus på demens i Gribskov Kommune og på, at der indenfor målgruppen, mennesker med demens, kan være mange forskellige behov for støtte og aktiviteter

 

Tilbagemeldinger fra borgere og pårørende

7 borgere med demens og 6 pårørende er blevet interviewet ved projektets afslutning. Af interviewene fremgår følgende:

 

 • Borgerne med demens er meget glade for de frivillige og de frivilliges aktiviteter på Holbohave. Særligt fremhæves det nye motionstilbud, de lune retter, at Holbohave får sin egen avis samt en høstfest med dans til levende musik, arrangeret i et samarbejde mellem projektet og Holbohaves leder og personale
 • Én af de borgere med demens, der har haft besøg af en frivillig i eget hjem, fortæller, at hun er meget glad for den frivilliges besøg, fordi dette giver borgeren mulighed for at komme ud af sit hjem, hvilket hun ikke tør uden at have en ledsager
 • De pårørende, som har modtaget en frivillig i eget hjem, har stor glæde af at se deres ægtefælle, mor eller far få gode oplevelser og nye muligheder for aktivitet, uden at disse aktiviteter involverer dem
 • De pårørende har gennem projektet fået en øget opmærksomhed på, at der findes mange, som er opmærksomme på deres behov og gerne vil yde en frivillig indsats for lige netop dem
 • De pårørende oplever, at frivillig indsats er forskellig fra professionel indsats og at disse to perspektiver på deres ægtefælle og dennes situation supplerer hinanden godt
 • De pårørende oplever, at projektet har hjulpet dem til at få bedre information om arrangementer og tilbud i deres lokalområde, som er målrettet dem
 • De pårørende oplever, at de frivillige aktiviteter udenfor og på Holbohave giver deres pårørende med demens flere aktivitetstilbud
 • De pårørende vil gerne tage imod et eventuelt tilbud om fleksibel aflastning fra en frivillig fra netværket, hvis muligheden er der og de kender den frivillige på forhånd
 • De pårørende ser frem til flere (sociale) fællesarrangementer på f.eks. Holbohave, hvor de frivillige deltager
 • De pårørende, som har en mandlig ægtefælle eller far med demens, efterlyser mandlige frivillige i frivillignetværket

 

Drift og forankring

Frivillignetværket er blevet forankret på Holbohave og drives videre af Aleris Omsorg efter projektets afslutning. Der er udpeget en tovholder blandt de frivillige til at koordinere løbende møder i netværket.

Frivillige aktiviteter på Holbohave, oprettet i projektet, fortsætter efter projektets afslutning som supplement til de eksisterende aktiviteter. F.eks.:

 • et fast motionstilbud hver tirsdag formiddag
 •  løbende lune retter til frokost
 • en brugerdrevet Holbohave Avis med redaktionsmøder hver anden fredag

 

Derudover besøger 1 frivillig 2 borgere i eget hjem og tager løbende på udflugter sammen med borgerne


Administrationen indstiller til Ældrerådet

1. At tage sagen til efterretning


Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen