Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn og Familie

Fredag den 06-04-2018 kl. 16:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

33. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-1-18


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie
  1. At godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

 

 


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.01.2018 § 20

 


Beslutning

Godkendt.

 

Fraværende: Morten Rohde Klitgaard. Stedfortræder:Anders Gerner Frost

Fraværende:Bettina Sølver. Stedfortræder:Mette Tolstrup

Fraværende: Knud Antonsen. Stedfortræder: Birgit Roswall

34. Valg af formand og næstformand

Sagsnummer: 00.22.02-A01-6-18


Resume

Sagen handler om valg af formand og næstformand for udvalget.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie
  1. At vælge formand for udvalget
  2. At vælge næstformand for udvalget

Sagsfremstilling

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Det gør udvalget efter kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 2 af 04.01.2018 § 22, stk. 1.


Beslutning

Valg af formand: Sisse Krøll Willemoes

 

For stemte: A, C, G  (5)

I modstemte V (2)

 

 

Valg af næsteformand: Allan Nielsen

 

For stemte:  A, C, G  (5)

I modstemte V (2)

 

 Venstre havde følgende mindretalsudtalelse:

Venstre - Gribskov Kommunes største parti er totalt udelukket for indflydelse på udvalgsstrukturen m.v. Uanset, at Venstre stillede flere ændringsforslag til styrelsesvedtægten og havde tilbud at deltage i et bredt samarbejde på tværs af alle partier. Venstre håber, på trods af den manglende indflydelse, at der fremover vil være mulighed for et bredt samarebjde i en konstruktiv tone.

 

Fraværende: Morten Rohde Klitgaard. Stedfortræder:Anders Gerner Frost

Fraværende:Bettina Sølver. Stedfortræder:Mette Tolstrup

Fraværende: Knud Antonsen. Stedfortræder: Birgit Roswall

 

 

35. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-P35-2-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt. 


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie
  1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

 

Møde start Kl. 16.15

 

Mødet slut Kl. 16. 25

 

Mødeleder var: Birgit Roswall.

 

Fraværende: Morten Rohde Klitgaard. Stedfortræder:Anders Gerner Frost

Fraværende:Bettina Sølver. Stedfortræder:Mette Tolstrup

Fraværende: Knud Antonsen. Stedfortræder: Birgit Roswall 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen