Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Forebyggelse og Idræt

Fredag den 06-04-2018 kl. 16:40

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-3-18


Administrationen indstiller til udvalget Forebyggelse og Idræt
  1. At godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 2 af 04.01.2018 § 20


Beslutning

Dagsorden godkendt.

 

Sisse Krøll (G) er stedfortræder for Pernille Kromann Sams (G). Anders Gerner Frost (G) er stedfortræder for Morten Klitgaard (G). Natasha Stenbo Enetoft (V) er stedfortræder for Knud Antonsen (V).

2. Valg af formand og næstformand

Sagsnummer: 00.22.02-15-18


Administrationen indstiller til udvalget Forebyggelse og Idræt
  1. At vælge formand for udvalget
  2. At vælge næstformand for udvalget

Sagsfremstilling

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Det gør udvalget efter kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 2 af 04.01.2018 § 22, stk. 1.


Beslutning

1. Pia Foght (A) foreslår Trine Egetved (C) som formand

For: 5 (A, O, G, C)

Imod: 2 (V)

Forslag tiltrådt

 

Mindretalsudtalelse fra Venstre:

Venstre – Gribskov Kommunes største parti er totalt blevet udelukket for indflydelse på udvalgsstrukturen m.v. uanset, at Venstre stillede flere ændringsforslag til styrelsesvedtægten og havde tilbudt at deltage i et bredt samarbejde på tværs af alle partier. 

Venstre håber på trods af den manglende indflydelse, at der fremover vil være mulighed for et bredt samarbejde i en konstruktiv tone.

 

2. Pia Foght (A) foreslår Jonna Præst (O) som næstformand

For: 5 (A, O, G, C)

Imod: 2 (V)

Forslag tiltrådt.

 

Mindretalsudtalelse fra Venstre:

Venstre – Gribskov Kommunes største parti er totalt blevet udelukket for indflydelse på udvalgsstrukturen m.v. uanset, at Venstre stillede flere ændringsforslag til styrelsesvedtægten og havde tilbudt at deltage i et bredt samarbejde på tværs af alle partier. 

Venstre håber på trods af den manglende indflydelse, at der fremover vil være mulighed for et bredt samarbejde i en konstruktiv tone.

 

Sisse Krøll (G) er stedfortræder for Pernille Kromann Sams (G). Anders Gerner Frost (G) er stedfortræder for Morten Klitgaard (G). Natasha Stenbo Enetoft (V) er stedfortræder for Knud Antonsen (V).

3. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-8-18


Sagsfremstilling

Hvir der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget Forebyggelse og Idræt
  1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Ingen meddelelser.

 

Sisse Krøll (G) er stedfortræder for Pernille Kromann Sams (G). Anders Gerner Frost (G) er stedfortræder for Morten Klitgaard (G). Natasha Stenbo Enetoft (V) er stedfortræder for Knud Antonsen (V).

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen