Generelt om vielser

Du skal udfylde en erklæring for at blive gift

Du skal opfylde en række betingelser for at blive gift. Dem skal du dokumentere ved at udfylde og underskrive en ægteskabserklæring digitalt for at få en prøvelsesattest.  Den er gratis for personer med bopæl i Danmark. Hvis hverken du eller din partner bor i Danmark, så koster attesten 870 kroner. Du kan blive gift, når betingelserne er opfyldt.

Betingelser for at blive gift

Alle, der er fyldt 18 år og ikke er søskende, eller slægtninge i ret op- og nedstigende linje kan indgå ægteskab.

Du må heller ikke være gift i forvejen.

Ægteskab efter skilsmisse

Du skal ikke dokumentere dine tidligere ægteskaber, hvis du er blevet skilt (via skilsmissebevilling eller skilsmissedom i Danmark). Det skal du ikke, da det står i CPR-registret. Hvis det ikke står i CPR-registret, skal du vise en udskrift af bevillingen eller dommen. Det er ikke et krav, at fællesboet er delt, før du kan blive gift igen.

Navneændring

Hvis du vil ændre navn i forbindelse med vielsen, kan du søge om navneændring via borger.dk. Dit bopælssogn behandler ansøgningen.

Ansøg om navneændring på bryllupsdagen på borger.dk

Læs mere

Læs om ægteskab og vielse på borger.dk