Tilskud til privat pasning

Forældre til børn fra 0-5 år kan få tilskud til privat pasning i stedet for plads i et kommunalt dagtilbud.

Ordningen gælder for børn i alderen 24 uger til og med fem år eller skolestart i 0. klasse. Dit barn skal være berettiget til en kommunal plads og være skrevet op via den digitale pladsanvisning.

Ved pasning hos en privat person skal vedkommendes hjem godkendes af Gribskov Kommune for at sikre, at hjemmet overholder sikkerhedsreglerne.

For at kunne modtage tilskud til privat pasning skal pasningspersonen kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber. Det indebærer, at pasningspersonen f.eks. har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller tilsvarende dokumentation. 

Se tilskud til privat pasning under taster for dagtilbud, fritidsordning og klub.

Ansøg om tilskud til privat pasning (borger.dk)

Adgang til den Digitale Pladsanvisning

Takster for dagtilbud, fritidsordning og klub i Gribskov Kommune