Indmeldelse og udmeldelse

Brug Digital Pladsanvisning, når du skal skrive dit barn op.

Når du vil skrive dit barn op til daginstitution, fritidsordning (FO) eller klub, skal du bruge Digital Pladsanvisning. Ønsker du at melde dit barn ud, skal det også ske via Digital Pladsanvisning. Gribskov Kommune har en måneds opsigelse på daginstitution, fritidsordning og klub til udgangen af efterfølgende måned.


Kontaktoplysninger til Pladsanvisningen:

Tlf.: 7249 6000
E-mail: pladsanvisning@gribskov.dk

Direkte adgang til Digital Pladsanvisning

Er du tilflytter?

Tilflytter i Gribskov Kommune

Gode råd om opskrivning i dagtilbud, FO eller klub, hvis du overvejer at flytte til Gribskov Kommune. Bliv skrevet op, inden du flytter

Du kan allerede skrive dit barn op til daginstitution, fritidsordning eller klub, inden du flytter til Gribskov Kommune. Husk at vælge "Gribskov Kommune" i den Digitale Pladsanvisning. Det betyder, at du ikke behøver at have adresse i Gribskov Kommune for at komme på ventelisten.

For at få en plads er det nødvendigt, at dit barn er udmeldt af sin daginstitution, fritidsordning eller klub i fraflytningskommunen.

Accepterer du en plads i Gribskov Kommune, men er opsigelsesperioden ikke afsluttet i den kommune, som du flytter fra, skal du betale for plads i både til-og fraflytningskommunen. 

Barnets anciennitetsdato er barnets fødselsdato. Ancienniteten fra fraflytningskommune følger ikke med. Vær opmærksom på, at mange kommuner har forskellige regler for opsigelse.